Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érzékelők az orvosbiológiában

  A tantárgy angol neve: Sensors in Medicine

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Orvosbiológiai Mérnökképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET3EOR   4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harsányi Gábor,
  4. A tantárgy előadója dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Anyagtudomány, Biofizika, Szerves kémia
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos és optikai jeleket szolgáltató érzékelők működésének alapelveit, főbb típusait és orvosbiológiai alkalmazási lehetőségeit.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az érzékelők fogalma, felosztása, jellemzői, intelligens és integrált érzékelők, újszerű követelmények. Speciális anyagtípusok és technológiák (a szilícium anizotróp maratása, a felületi mikromegmunkálás, kerámiák, szervetlen és polimer rétegek leválasztása). Eszközstruktúrák az érzékelőkben: impedancia szerkezetek, félvezető eszközök, elektrokémiai cellák, kalorimetrikus, rezonátor és száloptikai típusok.A jelátalakításra alkalmas alapjelenségek:- a hőmérséklet hatásai: termorezisztív és termoelektromos, piroelektromos effektus- a mechanikai feszültség és deformáció hatásai: piezoelektromos, piezorezisztív effektus, kapacitásváltozás, elektretek- a mágneses tér hatásai: töltéseltérítés Hall-efektus, , magnetorezisztív effektus, hatás a szupravezetésre- sugárzások hatásai: termikus és kvantum effektusokA kémiai jelátalakítás molekuláris kölcsönhatásai: adszorpció, abszorpció, ionkicserélődés, a kémiai optikai jelátalakítás lehetőségei, bioérzékelők alapjai. Fizikai érzékelők és alkalmazásaik az orvosbiológiában: hőmérsékletmérés, hőmérsékletérzékelők egyéb alkalmazásai, mechanikai érzékelők alkalmazásai, ultrahang érzékelők az echográfiában, nukleáris detektorok a radiológiában, mágneses érzékelők alkalmazásai, áramlásmérés.Kémiai érzékelők és alkalmazásaik az orvosbiológiában: a vérbeli gázkoncentrációk és pH érzékelői (invazív és transzkután elektrokémiai érzékelők, optikai szálas érzékelők, kombinált típusok), oximetria, ionszelektív érzékelők, pH-mérés az emésztőrendszerben, szöveti pH/pO2 meghatározása és feltérképezése.Bioérzékelők: enzimatikus ill. biokatalitikus érzékelők (alapelvek, glukóz érzékelők, további biokatalitikus érzékelők, affinitás bioérzékelők (immuno-érzékelők, DNS-chipek), élő bioszenzorok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás demonstrációkkal
  10. Követelmények Az előadások látogatása. A vizsga első része egy belépő jellegű írásbeli teszt. A vizsgaeredmény kialakítása szóbelin tételkidolgozással történik.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tananyaghoz tartozó jegyzetek:Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME jegyzet, 1998.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása40
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár ETT