Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika III.

  A tantárgy angol neve: Electronics III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET3021 6 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Schön András

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika I. II., Elektromágneses terek, Digitális technika, Hálózatok és rendszerek, Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Elektronika II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy feladata az elektronikai alkatrészekre és áramkörökre vonatkozó azon alapismeretek megadása, amelyek minden villamosmérnök számára nélkülözhetetlenek. Közelebbről: az elektronikai alkatrészek és aktív eszközök felépítésének, működésének, elektromos jellemzőinek megismertetése, az analóg és digitális alapáramkörök felépítésének, működésének megismertetése, összetettebb elektronikai egységek (mint pl. műveleti erősítők, szűrők, energia átalakítók, A/D és D/A konverterek, rezgéskeltők, stb.) felépítésének, működésének, tulajdonságaik számításának bemutatása.

  A tantárgy jártasságot ad az elektronikai alkatrészek paramétereinek kezelésében, az ezen alkatrészekből felépített alapáramkörök valamint összetettebb egységek elektromos tulajdonságai számításának módjában (erősítés, frekvenciamenet, impedanciák, sebesség, zaj, stb.), tervezésük alapvető kérdéseiben. Megfelelő bázist nyújt az adott területen ahhoz, hogy a későbbi, specializálódó képzés tantárgyai az elektronikai alapfogalmak és módszerek biztos ismeretére támaszkodhassanak

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az elektronikai alkatrészek zaja. Az alapáramkörök zaj tulajdonságainak vizsgálata.

  Fáziszárt hurkok és alkalmazásaik. Felépítés, kisjelű helyettesítő kép, osztályozás, a lineáris modell analízise.

  Szelektív elektronikus áramkörök. Specifikáció, toleranciaséma, közelítések, transzformációk. Kaszkád szintézis. Aktív RC szűrők, kapcsolt kapacitású szelektív áramkörök. Rezonáns építőelemekkel (rezgőkör, kerámia szűrő) felépített szűrők.

  Nemlineáris áramkörök (egyenirányítók, töréspontos karakterisztikájú áramkörök, logaritmikus és exponenciális erősítők. Analóg szorzók. Analóg kapcsolók.

  Az energiaátalakító technika alapjai. Egyenfeszültség stabilizátorok. Folytonos üzemű, áteresztő tranzisztoros megoldás. Túláramvédelem. A kapcsolóüzemű stabilizátorok elve.

  A véges méretű áramkörök problémái. Frekvencia- és időtartománybeli viselkedés.

  Elektronikus áramkörök termikus problémái. Disszipáció, hőelvezetés, hűtés.

  Az elektronikai áramkörök tervezésének CAD eszközei. Az alkatrészek modellezése. Szimulációs programok és használatuk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az óraszám nagyobbik része (cca kétharmada) előadásokra fordítódik. Tekintettel a feladat megoldó készség kialakításának jelentőségére, az óraszám egy részében előadótermi feladat megoldási gyakorlatokat szerepeltetünk.

  A tárgyhoz laboratóriumi gyakorlatok csatlakoznak. Ezek a Laboratórium c. tárgy keretében kerülnek lebonyolításra, pontos tematikájukat a Laboratórium tárgy rögzíti

  10. Követelmények

  A félév vizsgával zárul.

  a., A szorgalmi időszakban:

  A félév során a tárgyból 1 db. nagyzárthelyit íratunk, az ütemezés szerinti héten. Ennek eredményes teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. A félév végén egyszeri pótlási ill. javítási lehetőséget biztosítunk.

  Az egyes oktatói csoportok röpzárthelyikkel is ellenőrizhetik hallgatóik előrehaladását. Ennek célja az önellenőrzés és az írásbeli vizsgára való felkészülés

  b., A vizsgaidőszakban:

  A vizsga formája írásbeli. Kezdődik egy 10 kérdésbôl álló teszt sorozattal. Aki ezt nem teljesíti legalább 75 %-os eredménnyel, annak a vizsgája elégtelen. A többiek számára két elméleti kérdéssel, továbbá két példával folytatódik a vizsga. A vizsgajegyet az elméleti kérdések illetőleg a feladatok eredménye 60 ill. 40 %/ban befolyásolja.

  A teszt kérdéseket, elméleti kérdéseket és mintapéldákat a félév során közzétesszük.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr.Hainzmann J. - Dr. Varga S. - Dr. Zoltai J.: Elektronikus áramkörök(Tankönyvkiadó, 1992)

  Ajánlott:

  R.Köstner, A.Möschwitzer, Elektronische Schaltungen, Hanser Verlag München Wien 1993

  U.Tietze, Ch.Schenk: Analóg és digitális áramkörök.

  Műszaki Könyvkiadó, 1993.

  Herpy - Benke: Aktív RC szűrôk. Műszaki Könyvkiadó,

  1981 és BME, jegyzet, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Frigyes István

  egyetemi docens

  Mikrohullámú Tanszék

  dr Gallai sándor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszék

  dr Hainzmann János

  egyetemi adjunktus

  Műszer És Méréstechn. Tanszék

  Ipsits Imre

  egyetemi docens

  Automatizálási Tanszék

  dr Molnár Béla

  egyetemi docens

  Mikrohullámú Tanszék

  Dr. Pap László

  egyetemi tanár

  Hiradástechnika Tanszék

  Dr. Székely Vladimir

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszék

  Dr. Tarnai Kálmán

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tanszék

  dr. Zoltai József

  egyetemi docens

  Műszer És Méréstechn. Tanszék