Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Iparjog

  A tantárgy angol neve: Intellectual Property Rights

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Terméktervező Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIET0148 7 2/0/0/v 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mojzes Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Közgazdaságtan

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a mérnöki munka szerteágazó területein előforduló szellemi tulajdonnal kapcsolatos elvi és gyakorlati ismereteket foglalja össze. A munka során mind alkotóként, mind felhasználóként kapcsolatba kerülhetünk a szellemi tulajdon különféle formáival. Találmányainkra szabadalmat engedélyezhetnek, saját cégünknek érdemes védjegyet készíteni, más esetben különféle mintaoltalmi formák adnak effektív védelmet szellemi termékeinknek. A szerzői joggal elsősorban szoftverfejlesztőként, szoftver felhasználóként, szakíróként kerülhetünk kapcsolatba. Mindezeknek a kérdésköröknek - e tárgy keretében is tárgyalt - széles nemzetközi vonzatai is vannak. Termelőként, szervizmérnökként, értékesítőként a termékfelelősség kérdésköre igen jelentősen befolyásolja eredményességünket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az iparjogvédelem fogalma, kialakulása. Műszaki megoldások iparjogvédelmi státusa, közkincs. Titokvédelem.

  A szabadalmaztathatóság feltételei. Újdonság, újdonságrontás. A feltaláló személyiségi jogai. Szabadalmi oltalom keletkezése, hatálya, időtartama, terjedelme, korlátjai.

  Szolgálati jogviszonyban létrehozott szellemi alkotások kérdései. Hasznosítási szerződés. A szabadalmi kényszerengedély. Bitorlás. Nemleges megállapítás. Szabadalmi oltalom megszűnése. A szabadalmi bejelentés kellékei, egysége, elsőbbsége. A szabadalmi bejelentés alaki, érdemi, teljes és halasztott vizsgálata. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben. Díjazási kérdések a szabadalom fennállása során.

  A használati minta. Az ipari minta. Kereskedelmi név, földrajzi árujelzők.

  Szoftverek oltalmi kérdései, hazai és EU gyakorlat. A Párizsi Uniós Egyezmény. A Szellemi Tulajdon Világszervezete. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés. EU Szabadalmi Együttműködés. Védjegyjog. A know-how. Szerzői jog. Szomszédos jogok. A szabadalmi ügyvivő. Magyar Szabadalmi Hivatal. Újdonságkutatás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Szóbeli előadás demonstrációkkal

  10. Követelmények

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mojzes Imre

  Egyetemi tanár

  Elektronikai Technológia Tsz.