Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Zöld energetika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Renewable Power Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szak 

  Villamosmérnöki Szak 

  Képzés

  MSc 

  Típus 

  Mellékspecializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMB04   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Plesz Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Tárgy előadói 
  (név, beosztás, tanszék) 

  Dr. Plesz Balázs, docens, EET 

  Dr. Ali Kareem Abdulrazzaq, EET 

  Dr. Kiss Péter, docens, VET 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai és villamos energetikai alapismeretek, fotovoltaikus eszközökkel kapcsolatos alapismeretek 
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező 

  Zöld Villamosenergia-termelés 

  Ajánlott 

  Megújulóenergia-menedzsment 

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók vezetett laborgyakorlatokok keretein belül sajátítják el a megújuló energiaforrásokkal történő energiatermelésben valamint az energiaelosztásban alkalmazott gyakorlati módszereket. A tantárgy első felében a hallgatók egy napelem mérési és modellezési, valamint termeléselőrejelzési folyamatán haladnak végig, a második felében pedig a hálózatra kapcsolás módszereivel, inverter szabályozással és hálózatszámítással foglalkoznak. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája 

   

  A tárgy 1 db bevezető/beosztási alkalomra és 10 db 4 órás laboralkalomra tagolódik.   

   

  1. Napelemek minősító mérései, spektrális válasz és áram-feszültségkarakterisztika felvétele napszimulátorban, napelemmodul karakterizálása különböző üzemi körülmények mellett (változó fényerő, hőmérséklet, árnyékolás) 

   

  1. Egydiódás napelemmodell paramétereinek meghatározása az előző alkalom során mért I-V görbékből, görbeillesztéses eljárásokkal, egyiódás modell felállítása 

   

  1.  Szimulációs modell készítése Matlab szoftverkörnyezetben, csatolt elektromos és termikus modell felállítása modulre és rendszerre 

   

  1. Kültéri adatgyűjtő rendszerek kezelése és adatgyűjtés 

   

  1. Termelésszámítási eljárások alkalmazása historikus gyűjtött adatokkal és a felállított modellel 

   

  1. Szélerőművek villamos rendszerei 

   

  1. Klasszikus grid-feeding inverter szabályozás 

   

  1. Szigetüzemű (grid-forming) inverter szabályozás 

   

  1. Több inverter szigetüzemben (load-sharing, harmonikus stabilitás) 

   

  1. NEPLAN hálózatszámítás 

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy kimérete 10 db 4 órás laboralkalom.  
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban 

  • Részvétel az összes laboratóriumi gyakorlatok 

  • Laboratóriumi gyakorlatok során készült legalább elégséges szintű jegyzőkönyvek beadása 

  • A jegyzőkönyvek leadási határideje a mérést követő hetedik nap. 

  • Zárthelyi elégséges szintű megírása 

  Vizsgaidőszakban 

  - 

   

  11. Pótlási lehetőségek
  • Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint: 

  • a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban 

  • ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótlandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges. 

  • ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor egy mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve. 

  • tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótlás egyéni egyeztetés alapján történik. A jegyzőkönyvek pótlólagos leadására különeljárási díj fizetése ellenében a pótlási időszak végéig van lehetőség. 

  • Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat javítására nincs lehetőség. 

  • A zárthelyi dolgozat pótlására egy pótzárthelyi alkalmat biztosítunk. 

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatókkal történő személyes megbeszélés vagy e-mail képezi a konzultáció alapját. A tantárgy oktatóitól a félév során bármikor igényelhető konzultáció előzetes írásos megkeresés és időpontegyeztetés alapján. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A gyakorlatokon kivetített előadások és az egyes laboralkalmakhoz készült felkészítő és segédanyagok elektronikusan elérhetőek a tárgy moodle oldalán. 
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka 

  Kontakt óra 

  42 

  Félévközi készülés órákra 

  20 

  Jegyzőkönyvek elkészítése 

  30 

  Házi feladat elkészítése 

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 

  8 

  Felkészülés ZH-ra 

  20 

  Összesen 

  120 

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  A tantárgy tematikáját kidolgozta 
  (név, beosztás, tanszék) 

  Dr. Plesz Balázs, docens, EET 

  Dr. Ali Kareem Abdulrazzaq,  EET 

  Dr. Raisz Dávid, docens, VET 

  Dr. Kiss Péter, docens, VET