Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Smart Systems Design Laboratory

  A tantárgy angol neve: Smart Systems Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. május 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Branch of Electrical Engineering
  MSc
  Smart Systems Integration specialization
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMB00 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Péter Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Takács Gábor

  Tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Szabó Péter Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, mikroelektronika, elektronika, digitalis technika, rendszerszintű tervezés, érzkelők és beavatkozók

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEEMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIEEMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIEEMA06" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEM164" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEM164", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem lehet felvenni, ha az alábbi tárgyakból nincs kreditje

  BMEVIEEMA04

  Fundamentals of Smart Systems

  BMEVIEEMA05

  System Level Design

  BMEVIEEMA06

  Áramköri környzezet kialakítása

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi gyakorlat lefedi a teljes IC és MEMS együttes-tervezési folyamatát. A hallgatók csoportokban terveznek egy intelligens (okos) rendszert, melyben helyet kap a MEMS érzékelő és beavatkozó, valamint a CMOS áramkör is. A laboratóriumi gyakorlat a System Level Design kurzuson tanultakra támaszkodik. A laborokon modern, kereskedelmi forgalomban elérhető CAE eszközöket használunk hála az EU és a nemzetközi partnereink támogatásának. 

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. FEM alapok I.: node-ok, elemek, ágak, megoldók (ANSYS mechanical APDL)
  2. FEM alapok II.: Mikromechanikai problémák vizsgálata (rúdon fellépő feszültségek és elhajlás, konzol elhajlása), csatolt fizikai problémák: elektro-termikus térrész
  3. FEM eszközök munkakörnyezete I.: Workbench alapok – design modeler, geometriák importálása (ANSYS Workbench)
  4. FEM eszközök munkakörnyezete II.: paraméterek változtatása, csatolt fizikai szimuláció: termo-elektromechankai hatások (ANSYS Workbench)
  5. Szimulációk gyorsítása csökkentett rendű modellekkel (ROM) I.: modellek elkészítése, analízis, generálás, geometria kibővítése
  6. Projekt munka I.: MEMS layout készítés, szimuláció és optimalizálás FEM eszközökkel I.
  7. Projekt munka II.: MEMS layout készítés, szimuláció és optimalizálás FEM eszközökkel II.
  8. Projekt munka III.: MEMS layout készítés, szimuláció és optimalizálás FEM eszközökkel III.
  9. Digitális tervezés I.: VHDL alapú RTL tervezés és funkcionális verifikáció
  10. Digitális tervezés II.: RTL-től a szilíciumig: szintézis és időanalízis
  11. Projekt munka IV: HDL tervezési gyakorlat I.
  12. Projekt munka V: HDL tervezési gyakorlat II.
  13. Projekt munka VI: HDL tervezési gyakorlat III.
  14. Projekt munka VII: Integrált rendszer tesztelése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  heti 2 óra  (számítógépes) laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  A félév során 1 db. nagyzárthelyit íratunk a 9. héten. Az aláírás megszerzéséhez ennek legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. 

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  A tárgyból elővizsgát tartunk a félévközi zárthelyin jó illetve jeles érdemjegyet elérteknek.


  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH a szorgalmi időszakban egyszer pótolható. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját. 

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező tananyag:

  -       Az előadók által rendszeresen frissített elektronikus anyagok alapján.

  -       További kijelölt tananyagok

  Kitekintés

  -       Joel A. Kubby: ”A Guide to Hands-on MEMS Design and Prototyping”, Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-88925-4

  -       Brand, Fedder, Hierold, Korvink, Tabata: „System-level Modeling of MEMS”, Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-3-527-31903-9

  -       Huei-Huang Lee: „Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 15”, SDC Publications, 2014. ISBN 978-1585039074

  -       Peter J. Ashenden, Jim Lewis: „The Designer's Guide to VHDL”, Elsevier Inc., 2008. ISBN 978-0-12-088785-9

  -       Zainalabedin Navabi: „VHDL - Modular Design and Synthesis of Cores and Systems”, McGraw-Hill Professional, 2007. ISBN  978-0071475457

  For Hungarian speaking students:

  -       Kovács Ádám, Moharos István, Oldal István, Szekrényes András: „VÉGESELEM-MÓDSZER - Egyetemi tananyag”, Typotex Kiadó, 2011. ISBN 978-963-279-539-3

   

  -       Hosszú Gábor, Keresztes Péter: „VHDL-alapú rendszertervezés”, Szak Kiadó, 2012. ISBN 978-963-9863-24-8

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés a laboratóriumokra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  12

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Timár András

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Szabó Péter Gábor

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Ender Ferenc

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Horváth Péter

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Takács Gábor

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tanszéke