Zöld villamosenergia-termelés

A tantárgy angol neve: Green Electricity

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Szak 

Villamosmérnöki Szak 

Képzés

MSc 

Típus 

mellékspecializáció 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEMA11   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Plesz Balázs,
4. A tantárgy előadója

Tárgy előadói 
(név, beosztás, tanszék) 

Dr. Plesz Balázs, docens, EET 

Dr .Németh Márton, adjunktus, EET 

Szabó Gergely, tanársegéd, VET 

Dr. Raisz Dávid, docens, VET 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai és villamos energetikai alapismeretek 
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgatókat megismertetni a megújuló energiaforrásokból történő – főként villamos – energiaelőállítás műszaki megoldásaival. A tantárgy az átfogó áttekintés mellett főként a Magyarországon legjellemzőbben alkalmazott energiatermelő rendszerekre, azaz a szélerőművekre és a napelemekre helyezi a hangsúlyt, tárgyalva ezek jellemzőit, lehetőségeit, a technika jelen állását és jelenlegi fejlődési irányait. Emellett a tárgy kertében ismertetjük a megújuló energiaforrásokból történő energiaelőállítás fejlődési trendjeit és jövőbeli lehetőségeit. 
8. A tantárgy részletes tematikája

Az előadások részletes tematikája 

 1. Alapfogalmak: Energia, teljesítmény, energia fajták, energiaátalakítás, klasszikus energiatermelési formák.  Megújuló energiaforrások, fajtái, jellemzői, energiamix, jövőbeli zöld energia tervek, kapcsolódó problémák, aktuális trendek a megújuló energiaelőállítás terén, épületenergetikai szempontok 

 1. Szélenergia, geotermia, víz- és napenergia mint primer energiaforrás, turbinatípusok, energiatartalom, hatásfok, műszaki lehetőségek és kihívások, telepítési megfontolások 

 1. Forgógépes energiaátalakítás megújuló energiákból, leggyakrabban alkalmazott típusok, kétoldalról táplált, állandó mágneses szinkrongépek 

 1. Napenergia hasznosítása nem villamos formában, hidrogénfejlesztés, hidrolízis, fotokatalízis, napenergia átalakítása tárolható és szállítható formába, alternatív üzemanyag 

 1. Villamos energiaelőállítás napenergiából: fototermikus erőművek, napelemek működése, fajtái, elméleti maximális hatásfok, egydiódás napelemmodell és paraméterei 

 

 1. Cellatípusok, cellák előállítása, modulok felépítése 

 1. Napelemek üzemi viselkedése, elhelyezés, hőmérséklet, öregedés hatása. Modellezés és termeléselőrejelzés. 

 1. Napkövetés, koncentrátoros rendszerek. 

 1. Fotovoltaikus eszközök minősítése és méréstechnikája, alapvető jellemzők mérése, minősítési szabványok 

 1. Teljesítményelektronika a megújuló energetikában: alkalmazott teljesítményfélvezetők fajtái és jellemzői, DC/DC átalakítás, inverterek mint DC/AC konverter, alapvető invertertopológiák, MPPT 

 1. Háromfázisú inverter, gyakorlati megvalósítások, szűrés, hálózati szinkronizálás 

 1. Napelemes rendszerek fenntarthatósága, élettartam, megtermelt energia, kihasználtság, újrahasznosítás, modulra és teljes rendszerre 

 1. Spektrumbontásos rendszerek: spektrumbontás elve, többátmenetes napelemek, csatolt hő és villamos energiatermelés, napelemes és termoelektromos generátoros kombinált rendszerek 

 1. Hulladékenergia hasznosítása, mikroméretű energiatermelő rendszerek autonóm eszközökbe  

 

A gyakorlatok/laborok részletes tematikája 

 

 

 1. A tantárgy elméleti anyagát a 2 óra/hét kiméretű előadásokon ismertetjük. 

A tárgyhoz tantermi gyakorlat (kéthetente 2 óra) tartozik. 

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban 

 • A nagyzárthelyi elégséges szintű teljesítése  

 • Otthoni házi feladat elkészítése: Egy kijelölt, szűkebb tématerület szakirodalom alapján való feldolgozása és bemutatása a félév során. 

 

Vizsgaidőszakban 

A tárgyból írásbeli vizsgát tartunk. 

 

11. Pótlási lehetőségek
 • A nagyzárthelyi a pótlási időszakban egy alkalommal pótolható. 

 • A házi feladatok késedelmes bemutatására a pótlási időszak végéig van lehetőség. 

12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyik ill. vizsganapok előtt az előadókkal történő személyes megbeszélés vagy e-mail képezi a konzultáció alapját. A tantárgy oktatóitól a félév során bármikor igényelhető konzultáció előzetes írásos megkeresés és időpontegyeztetés alapján. 
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikusan elérhető előadásfóliák, oktató által készített segédanyagok. 
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka 

Kontakt óra 

42 

Félévközi készülés órákra 

13 (előadás) + 7 (gyak) 

Felkészülés zárthelyire 

20 

Házi feladat elkészítése 

10 

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 

8 

Vizsgafelkészülés 

50 

Összesen 

150 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

A tantárgy tematikáját kidolgozta 
(név, beosztás, tanszék) 

Dr. Plesz Balázs, docens, EET 

Dr. Raisz Dávid, docens, VET 

Dr. Kis Péter, docens, VET