Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Chiptervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: Chip Design Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szak 

  Villamosmérnök 

  Képzés

  MSc 

  Típus

  Specializáció 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMA10   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Péter Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Tárgy előadói 
  (név, beosztás, tanszék) 

  Dr. Szabó Péter Gábor, egyetemi docens, EET 
  Dr. Pálovics Péter, tudományos segédmunkatárs, EET 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező 

  - 

  Ajánlott 

  Chiptervezés: aláírás 

  7. A tantárgy célkitűzése A laboratórium tárgy célja, hogy lehetőséget teremtsen a Chiptervezés tárgy során elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására és az ott szerzett tudás elmélyítésére, valamint készség szintre történő emelésére. A laboratóriumi munka során a hallgatók korszerű mikrorendszerek (MEMS) tervezésének modern, számítógépes tervezőrendszerekkel és korszerű szimulációs környezetekkel támogatott módszereivel ismerkednek meg. Egy, a szemeszter során esettanulmány jellegű (egyedileg vagy csapatban) megoldandó tervezési projektfeladat segítségével a laboratóriumi munka során a hallgatók készség szinten elsajátítják a tervezőrendszerek használatát. A feladat elvégzése során azokkal az ipari projektekben is felmerülő problémákkal szembesülnek, amelyek megoldásához magas szintű problémamegoldó képesség szükséges, amelyet ezen laborgyakorlatokon szerezhetnek meg. A megtervezett eszközök a specifikációban foglaltaknak megfelelő működését különböző szimulációs eljárásokkal igazolják, amely módszerek más, a mikroelektronikában felmerülő kérdésre is választ adhat. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája 

  A választott projektfeladat jellegének megfelelően MEMS design flow-n végig haladva történik a mikroelektronikai tervezőrendszerek bemutatása. A tárgyhoz előadás nem tartozik. 

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája 

  A MEMS tervezés projektfeladat során a hallgatók megismerkednek az iparban elterjedten alkalmazott, korszerű MEMS tervező és modellező rendszerekkel. A MEMS eszköz végeselemes mechanikai szimulációit FEM eszköz segítségével hajtják végre a hallgatók.  

  1. hét: Ismerkedés MEMS tervezőrendszerekkel;  

  2. hét: Egy széleskörűen használt tervezőrendszer használatának elsajátítása.  

  3. hét: Ismerkedés a MEMS tervezésben használatos szimulációs módszerekkel. 

  4-14. hét: Önálló tervezési projektfeladat végrehajtása a bemutatott tervező programok (pl. ANSYS) egyikével 

  4. hét: A megvalósítandó MEMS eszköz kiválasztása az előzetes specifikációnak megfelelően 

  5. hét: A MEMS eszköz az előállításához alkalmazott gyártástechnológia részletes megismerése, kidolgozása 

  6-7. hét: A MEMS eszköz 3D geometriai modelljének elkészítése 

  8-9. Hét: Szimulációs környezet beállítása csatolt szimulációk futtatása 

  10-11. hét: FEM szimulációk futtatása különböző kialakítások (változó geometriai- és anyagparaméterek) és gerjesztések mellet 

  12-13. hét: szimulációs eredmények exportálása, előzetes számításokkal és becslésekkel való összevetése 

  14. hét: Féléves munka prezentálása 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az tantárgy keretében MEMS tervező rendszerek megismerése és a projektfeladat elkészítése a tanszéki számítógépes laborban zajlik 
  10. Követelmények A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott részfeladatok mindegyikének legalább elégséges szintű megoldása. A feladatok zárása az addigi munka bemutatását jelenti, a hallgatók által szabadon választott szemléltető eszközök (pl. dokumentáció, prezentáció) segítségével. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.  
  11. Pótlási lehetőségek A kiadott részfeladatok legfeljebb 30%-a a pótlási héten, külön eljárási díj fejében pótolhatók. 
  12. Konzultációs lehetőségek Az laborvezetőkkel történő egyeztetés alapján. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikusan elérhető fóliák, oktató által készített segédanyagok. 

  Tanszéki elektronikus jegyzetek a tanszéki tanulmányi felületről. 

  Kaajakari, Ville. Practical MEMS: Design of microsystems, accelerometers, gyroscopes, RF MEMS, optical MEMS, and microfluidic systems 

  Korvink, Jan and Paul, Oliver. MEMS: A Practical Guide to Design, Analysis, and Applications. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka 

  Kontakt óra 

  42 

  Félévközi készülés órákra 

  78 

  Felkészülés zárthelyire 

  0 

  Házi feladat elkészítése 

  30 

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 

  0 

  Vizsgafelkészülés 

  0 

  Összesen 

  150 

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  A tantárgy tematikáját kidolgozta 
  (név, beosztás, tanszék) 

  Dr. Bognár György, egyetemi docens, EET 

  Dr. Szabó Péter Gábor, egyetemi docens, EET 

  Dr. Takács Gábor, adjunktus, EET