Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  System Level Design

  A tantárgy angol neve: System Level Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  MSc képzés

  Smart Systems Integration specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMA05 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Czirkos Zoltán

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Timár András

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika tervezés alapjai, digitális elektronika tervezés alapjai, C/C++ nyelveken való programozás.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy bemutatja a hardver rendszerek tervezésének, megvalósításának és ellenőrzésének módjait. Tárgyalja az ide kapcsolódó aktuális trendeket és ezek hatását a tervezésre.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1. Bevezető: a digitális rendszer megvalósítási alternatívái. Alkalmazásspecifikus rendszerek, mikroprogramozott, firmware és programozható kapumátrixok.
  2. A digitális rendszermodellezésbeli elvonatkoztatási szintek, Gajski-Kuhn Y-diagram, top-down and bottom-up tervezési megközelítések. A komplexitás kezelése.
  3. Automatizálás, silicon compilerek. Szimulációs módszerek, szoftver megoldások.
  4. Rendszerszint modellezés. Rendelkezésre álló hardver modellezési nyelvek: SystemC, VHDL, Verilog és Verilog-AMS.
  5. Bevezetés a SystemC-be és a CatapultC nyelvekbe. Tervezési gyakorlatok.
  6. SystemC tervezési gyakorlatok.
  7. A VHDL/Verilog nyelv részletes ismertetése.
  8. Az analóg és kevert módú rendszerek leírásának problémái. A Verilog-AMS nyelv részletes ismertetése, folytonos időbeli modellezés, frekvencia-tartománybeli és zajmodellezés.
  9. Fizikai megvalósítási technológiák: ROM memória blokkok, FPGA és FPLA mátrixok, mikrokontrollerek, és ASIC.
  10. Rendszerszintézis az eszközválasztás függvényében: FPGA, FPAA, FPMA, SiP és SoC eszközök.
  11. Az FPGA tervezési folyamat bemutatása.
  12. Hardver-szoftver együttes tervezés, VC (virtuális komponens) és IP (szellemi tulajdon) alapú tervezés.
  13. Tesztelés és verifikáció. Tesztelhetőségre tervezés (Dft).
  14. IC és MEMS együttes tervezés, MEMS integráció.

   

  Gyakorlatok:

   

  1-4. hét: C++ használata specifikációra és digitális rendszerek rendszer-szintű leírására.

  5-8. hét: System C alapú tervezés. System C modulok használata, verifikáció céljából próbapadok létrehozása.

  9-14. hét: VHDL és Verilog tervezési gyakorlatok, szimulációs és szintézis példák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melyhez gyakorlatok keretében példákat ismertetünk esettanulmány jelleggel és on-line számítógépes bemutatóval.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból egy nagyzárthelyit íratunk a 10. héten.

  Belépő tesztek a tantermi gyakorlatokon: belépő tesztek nem ismételhetők.

  A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a minimum elégséges zárthelyi eredmény és a belépő tesztek min. 2/3-ának sikeressége.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga, a vizsga módja írásbeli.

  c. Elővizsga: van


  11. Pótlási lehetőségek

  A tárgyból 1 pótZH-t iratunk a szorgalmi időszakban:

  Ha egy hallgatónak a pótZH is sikertelen, akkor megismételheti, de csak egyszer ismételhető.


  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező tananyag:

  -       Az előadók által készített, rendszeresen frissített elektronikus jegyzetek.

  Ajánlott tananyag:

  -       David Money Harris, Sarah L. Harris: Digital Design and Computer Architecture

  -       Thorsten Grötker, Stan Liao, Grant Martin, Stuart Swan: System Design with SystemC

   

  -       Peter J. Ashenden: Digital Design - An Embedded System Approach Using VHDL

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatokra

  12

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Czirkos Zoltán

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Horváth Péter

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.