Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fundamentals of Smart Systems

  A tantárgy angol neve: Fundamentals of Smart Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki mesterképzési szak
  Smart Systems Integration mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEMA04 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Péter Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Dr. Neumann Péter

  Adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Szabó Péter Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Ender Ferenc

  Adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, mikroelektronika, elektronikai technológia

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat az Okosrendszerek, és ezekben leggyakrabban alkalmazott MEMS eszközök felépítésével, működésének fizikai hátterével és gyártástechnológájának alapjaival. Az elméleti ismereteket MEMS és bio-MEMS alkalmazási példákkal támasztjuk alá. A számítógépes laboratóriumi munka során modern okoseszközök szétszerelésével, vizsgálatával és mélyebb megértésével foglalkozunk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadástémák:

  1. Okosrendszerek, kiberfizikai rendszerek és az IoT eszközök koncepciójának áttekintése
  2. Integrált okosrendszerek és azok építőelemei
  3. Mobil telefon, mint okos eszköz. Okostelefonok hierarhiája.
  4. MEMS érzékelők és beavatkozók az okos eszközökben.
  5. Okosrendszer gyártástechnológiájának áttekintése
  6. Integrált elektronika és mikro-elektromechanikai eszközök (MEMS)  gyártástechnológiája
  7. Integrált okosrendszerek tokozása
  8. Mikromechanika, elektro-mechanikus csatolás
  9. Tipikus elektro-mechanikus mikrorendszerek analízise – mikrotükör, fésűs-meghajtó, giroszkópok
  10. Termikus mikrorendszerek, elektro-termikus csatolás
  11. BioMEMS: Mikrofluidika alapjai: laminar áramlás, keveredés, fókuszálás. Transzport jelenségek: konvektív és conduktív tömegáramlás, diffúzió a mikrofluidikában. Droplet mikrofluidika: alapok és alkalmazások. Áramlási térkép, tipikus többfázisú áramlási régiók. Hőátadás Taylor áramlásokban, keveredés mikrodropletekben, kompatk modellezés kétfázisú áramlásoknál, droplet manipuláció, EWOD
  12. Lab-on-a-Chip eszközök: Point-of-Care. LoC platformok és PoC koncepció: esettanulmányok. Minta felhasználás, mintakezelés, átbocsájtás, érzékenység, felbontás.
  13. Fizikai módszerek: válogatási és számolási problémák: hidrodinamikai fókuszálás, optikai számlálási módszerek, szóródási hisztogramábrák, fluoreszkáló cellák válogatása, impedancia módszerek, Coulter számláló.
  14. Bioszenzorok LoC eszközökben: fizikai, elektrokémiai, elektromos, és optikai módszerek. DNS manipulációs technikák: adattárolás DNS-ekben, polimeráz láncreakciók (PCR), következő generációs szekvenálás (NGS)

  Laboratóriumi/tantermi gyakorlatok témái:

   

  1. A tokon belül - Integrált elektronika, szenzorok és MEMS-ek vizsgálata (laboratóriumi demonstráció)
  2. Tisztatéri látogatás. Darabolás, chipkötés és tokozás (laboratóriumi demonstráció)
  3. Félvezetőtechnológia a sorozatgyártásban (videóvetítés és beszélgetés)
  4. Számítógépes gyakorlat I.: heatuator MEMS működése, szimulációja és karakterizálása.
  5. Számítógépes gyakorlat II.: MEMS-ek modellezése: kompakt modellezés, redukált rendű modellezés, multidomén modellezés
  6. Alapvető mikrofluidikai effektusok (laboratóriumi demonstráció)
  7. Alapvető BioMEMS effektusok (laboratóriumi demonstráció)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  heti 2 óra előadás és (átlag) 1 óra  (számítógép) laboratóriumban tartott gyakorlat

  10. Követelmények

  A félév során 1 db. nagyzárthelyit íratunk a 9. héten. Az aláírás megszerzéséhez ennek legalább elégséges szintű teljesítése szükséges. 

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  A tárgyból elővizsgát tartunk a félévközi zárthelyin jó illetve jeles érdemjegyet elérteknek.


  11. Pótlási lehetőségek

  A ZH a szorgalmi időszakban egyszer pótolható. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező tananyag:

  -        Az előadók által rendszeresen frissített elektronikus anyagok alapján.

  Kitekintés:

  -        G. S. May, S. M. Sze: “Fundamentals of Semiconductor Fabrication”, Wiley, 2003. ISBN: 0-471-23279-3

  -        J. S. Wilson: “Sensor Technology Handbook”, Elsevier-Newnes, 2005. ISBN: 0-7506-7729-5

  -        D. K. Schröder: “Semiconductor Material and Device Characterization”, Wiley-Interscience, 2006. ISBN: 978-0-471-73906-7

  -        S. M. Sze, Kwok K. Ng: “Physics of Semiconductor Devices”, Wiley-Interscience, 2007

  -        M. Gad-el-Hak: “MEMS Design and Fabrication”, CRC Press, 2006. ISBN: 978-0-8493-9138-5

  -        R. R. Tummala: “System on Package: Miniaturization of the Entire System”, McGraw-Hill, 2008. ISBN: 9780071459068

  -        H. Geng: “Semiconductor Manufacturing Handbook”, McGraw-Hill, 2004.

  -        J. A. Kubby: ”A Guide to Hands-on MEMS Design and Prototyping”, Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-88925-4

  -        Brand, Fedder, Hierold, Korvink, Tabata: “System-level Modeling of MEMS”, Wiley-VCH, 2013. ISBN 978-3-527-31903-9

  -        H.-H. Lee: “Finite Element Simulations with ANSYS Workbench 15”, SDC Publications, 2014. ISBN: 978-1585039074

  -        S. D. Senturia: “Microsystem Design”, Kluwer Academic Publishers, 2001. ISBN: 0-7923-7246-8

  -        M. W. Collins, C. S. Konig: “Micro and Nano Flow Systems for Bioanalysis”, Springer New York, 2012.

  -        D. Issadore, R. M. Westervelt: “Point-of-Care Diagnostics on a Chip”, Springer New York, 2013.

  -        G. Evtugyn: “Biosensors: Essentials”, Springer New York, 2014.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Classes

  42

  Preparation for lecture classes

  14

  Preparation for classroom practices

  8

  Preparation for laboratories

  0

  Preparation for test

  16

  Homework

  0

  Learning the prescribed matters

  0

  Preparation for exam

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Dr. Juhász László

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Dr. Szabó Péter Gábor

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tanszéke

  Ender Ferenc

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tanszéke