Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IC tervezés labor

  A tantárgy angol neve: Design of Integrated Circuits Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM501 9 0/0/2/f 3 1/1
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~bognar/vieem501/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Bognár György

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, IC tervezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  IC tervezés előadás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy gyakorlati ismeretet adjon a mikroelektronikai iparban alkalmazott IC tervezőrendszerek használatában egy konkrét rendszertechnikai feladat megoldásán keresztül. A hallgatók a félév során megismerkednek a teljesen felhasználói szintű (full-custom) részáramkörök tervezésével, valamint a digitális áramkörök szintézisének tervezési lépéseivel (HDL leírás, logikai szimuláció, futási idő analízis).

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hardver környezet (Sun/PC) és az operációs rendszer (Solaris/Linux) megismerése

  A nyitott tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (CADENCE tervezőrendszer)

  A CADENCE tervezőrendszer használatának elsajátítása egy mintapélda segítségével

  Standard cella tervezése, az elkészült áramkör ellenőrzése analóg szimulációval (Spectre)

  Layout elkészítése (Virtuoso), post-layout szimuláció elvégzése

  Az első feladat beadása, értékelése

  Digitális áramkörök tervezése top-down módszerrel

  Ismerkedés a szintézishez használt programokkal

  Az áramkör bevitele és működésének leírása hardver leíró nyelv segítségével (NC-Verilog)

  Az áramkör működésének ellenőrzése logikai szimulátorral. (NC-Sim)

  Az áramkör szintézise, technológia függő optimalizálása, futási idő analízis (Envisia BuildGates)

  A második feladat elkészítése, beadása

  ASIC / USIC áramkör layout rajzának automatikus generálása Silicon Ensemble használatával (bemutató)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógéptermi gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz labor tárgyakra vonatkozó előírásainak megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultáció a gyakorlatvezető oktatókkal történő személyes időpont egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Neil Weste, Kamram Eshranghian: Principles of CMOS VLSI design, 1993 ISBN 0-201-53376-6

  Smith Douglas: HDL chip design, 2003 ISBN 0-9651934-3-8

  CADENCE tervezői útmutatók, tanszéki sillabuszok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

   

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladatok elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

     

  Vizsgafelkészülés

   

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Benedek Zsolt

  tanszéki mérnök

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Bognár György

  egy. tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.