Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programozható eszközök labor

  A tantárgy angol neve: Programmable Devices Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM403 8 2/0/0/f 2 1/1
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~bognar/vieem403/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hajas Gábor

  egy. tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Bognár György

  egy. tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Digitális technika, VLSI áramkörök, áramkörépítés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tervezés programozható eszközökkel.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű hardware megvalósítás gyakorlati ismereteinek elsajátítása, mint szerves kiegészítése a sokrétű elméleti képzésnek. A hallgatók egy-egy konkrét logikai rendszer megépítése és bemérése során megismerkednek a legkorszerűbb programozott digitális áramkörök és mikrorendszerek megvalósításának módszereivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók egy-egy logikai feladatot oldanak meg a laboratóriumban egy célorientált mikroszámítógép megtervezésével, megépítésével és bemérésével.

  A félév első részében (kb. 3-4 hét) a hallgatók a �Tervezés programozható eszközökkel� tárgy nagy házifeladatának keretében tervezett Verilog leírást FPGA áramkörben realizálják, működését saját fejlesztő környezetében ellenőrzik. A továbbiakban mikrokontrolleres rendszert fejlesztenek, melynek részét képezi a már tesztelt FPGA IC.

  A felhasználásra kerülő eszközök a Texas, a Microchip valamint esetleg az Altera mikrokontroller típusok, valamint a XILINX vagy Altera programozható gate-array áramkörök. A munka során a hallgatók megismerkednek a korszerű fejlesztőrendszerek hardware és software elemeivel és ezek gyakorlati alkalmazásával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi munka a gyakorlati ismeretek elsajátítására.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi munka a vizsgaidőszakban nem pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával egyeztetve folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a tematikával foglalkozó, mintegy tíz összefoglaló cikk sokszorosított másolatát ill. a felhasznált eszközök katalógusait megkapják.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  0

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Kovács Ferenc

  egy. tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Hajas Gábor

  egy. tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Bognár György

  egy. tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz