Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikro- és nanotechnika

  A tantárgy angol neve: Micro- and Nanotechnology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM402 8 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerecsen Istvánné dr. Rencz Márta

  egy. docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Mizsei János

  egy. tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Székely Vladimír

  egy. tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, fizika, elektronika, mikroelektronika, elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A mikro- és nanorendszerek főbb technológiáinak, tervezési módszereinek és legfontosabb eszközeinek megismertetése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés a MEMS és NEMS rendszerek tudományába.

  Mikro és nanorendszerek (MEMS és NEMS rendszerek) kialakulásának történeti áttekintése. A MEMS és NEMS technológiák legfontosabb technológiai lépései. Szelettechnológiai lépések: oxidáció, adalékolás, rétegfelvételi eljárások, kötési eljárások. A mintázat kialakítása: litográfia, tervezési szabályok, különböző marási technológiák. Planarizációs technológiák. A MEMS és NEMS eszközök gyártásának integrálása a MOS ill. CMOS gyártástechnológiákba. A felületi és tömbi kialakítású mikrorendszerek. Az arányos méretcsökkenés hatása a mikrorendszerekre

  Mikrorendszerek tervezési és modellezési kérdései.

  MEMS eszközök modellezése elektromos hálózatokkal. Az általánosított kapacitás. Az általánosított inercia. Állapotegyenletek.

  A legfontosabb MEMS energia átalakítók tulajdonságai.. Lineáris rendszerek időfüggő viselkedése. Lineáris áramköri helyettesítőképek. Az energia átalakítók linearizált modelljei.

  A MEMS szimuláció eszközei.

  MEMS rendszerek a különböző energia tartományokban.

  Mozgó alkatrészes mikrorendszerek. A rugalmas deformáció. Mikrorendszerek szerkezeti elemei: konzolok, hidak, membránok. Hajlító és torziós igénybevétel.

  Termikus elvű mikrorendszerek. A termikus energia tartomány leírására szolgáló egyenletek. A disszipációs veszteségek fajtái. Disszipációs folyamatok leírása.

  Folyadékok áramlása. Folyadékok áramlásának modellezése.

  Esettanulmányok a különböző energia tartományokból: nyomásérzékelők, gyorsulásmérők, billenőtükrös kivetítők, piezoelektromos giroszkópok. Biológiai orvostechnológiai felhasználások: DNS analízis, mikrolaboratórium, gyógyszeradagoló.

  Érzékelő hálózatok és az intelligens környezet.

  A nanotechnika legfontosabb eredményei,

  Felhasználási perspektívák, karbon nanocsövek és nanohuzalok.

  Elektronikai rendszerek kapcsolódása biológiai rendszerekhez.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Tantermi előadások számítógépes illusztrációval (ppt prezentációk, ill. on-line szimulációs bemutatók, kisebb részben tantermi feladat megoldási gyakorlatok).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  1 db zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése (a szorgalmi időszakban egyszeri pótlási lehetőséget biztosítunk). Az aláírás feltétele az elégséges szintű zh. A vizsgaidőszakban a TVSZ adta keretek között az aláírás pótlólagos megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

  1. A vizsgaidőszakban: A tárgy vizsgával zárul.
  2. Elővizsga: a tárgyból nem tartunk elővizsgát.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a zárthelyire egyszeri pótlási lehetőséget biztosítunk

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, a vizsganapok előtti napon, továbbá az előadóval történő személyes egyeztetéssel

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. T. Senturia: Mikrosystem design ISBN: O7923-7246-8

  Az előadások anyagát elektronikus jegyzet formában a WEB-en közzétesszük

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  14

  Felkészülés zárthelyire

  32

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  14

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerecsen Istvánné dr. Rencz Márta

  egy. docens

  Elektronikus Eszk. Tsz.

  Dr. Székely Vladimír

  egy tanár

  Elektronikus Eszk. Tsz.

  Dr. Mizsei János

  egy. tanár

  Elektronikus Eszk. Tsz.