Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tervezés programozható eszközökkel

  A tantárgy angol neve: System Design with Programmable Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. július 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mikroelektronika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM401 7 4/0/0/v 5 1/1
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.eet.bme.hu/~horvath/vieem401/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Gyula

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, digitális technika, programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy bemutatja az áramkörök tervezésének, realizálásának és ellenőrzésének módjait a kisebb sorozatú gyártásban vagy prototípus készítésekor használt programozható eszközök esetében. Megismerteti a rendszerek magas szintű leírására és tervezésére szolgáló nyelveket, a programozható eszközök típusait, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztő rendszereket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, a rendszer megvalósítás alternatívái (3 ea.)

  Custom, semi-custom (standard cellás) IC tervezés

  Field programmable eszközök

  Processzor+szoftver megközelítés, mikroprocesszor, mikrokontroller

  Gazdaságosság

  A rendszer leírása

  HDL, SystemC, VHDL, Verilog (1 ea.)

  A Verilog nyelv részletes ismertetése (4 ea.)

  Xilinx ISE fejlesztői környezet (2 ea.)

  Tervezés (4 ea.)

  Hardver-szoftver co-design

  A VC (Virtual Component) és az IP (Intellectual Property) alapú tervezés

  Rendszerszintézis

  FPGA eszközök technológiafüggő tervezési lépései (formátumkonverterek, logikai particionáló, leképező, elhelyező és huzalozó modulok)

  Hardver (3 ea.)

  E(E)PROM, SRAM, anti-fuse

  FPLA, FPLD, FPGA

  Mikroprocesszor, GPP

  Az elemek felépítése, működése, fogyasztása, költségek

  Mintapéldák

  A Xilinx Spartan2/3 FPGA és fejlesztőpanel részletesebb ismertetése (2 ea.)

  Mikrokontroller (egy m C és fejlesztőrendszerének részletes ismertetése TI MSP430 sorozat) (4 ea.)

  Program és adatmemória, I/O műveletek, megszakítás, DMA kezelés, beviteli eszközök illetve kijelzők illesztése, működtetése

  Esettanulmányok - m C és FPGA tervezési példák(2 ea.)

  Ellenőrzés (2 ea.)

  Szimuláció, tesztelés, bemérés, gazdaságosság

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, esetenként on-line számítógépi demonstrációval.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból egy db. nagyzárthelyit íratunk, valamint a félév során egy házi feladatot kell kidolgozni. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a min. elégséges zh. eredmény és a házi feladat szorgalmi időszak végéig történő benyújtása ill. min. elégséges szinten történő elfogadása. A megszerzett aláírást későbbi vizsgázás esetén a TVSz szerint elfogadjuk.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

  c. Elővizsga: a tárgyból nem tartunk elővizsgát.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elégtelen nagy zh. esetére a szorgalmi időszakban 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. A nagy zh vizsgaidőszakban a TVSZ szerint pótolható. A házi feladat leadására, pótlására szorgalmi időszakon kívül nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh írás előtti napon, ill. vizsganapok előtti napon, egyébként az előadóval történő személyes időpont-egyeztetéssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Kovács Ferenc:�Az informatika VLSI áramkörei� Pázmány Egyetem Elektronikus Kiadó, 2004. ISBN 963 86538 4 1

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Kovács Ferenc

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Hajas Gábor

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz