Analóg és digitális rendszerek megvalósítása programozható mikroáramkörökkel

A tantárgy angol neve: Realization of Analog and Digital Systems Using Programmable Microdevices

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Mikroelektronika mellékszakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM371 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ress Sándor László

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz

Nagy Gergely

Egyetemi tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz

Ender Ferenc

Egyetemi tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz

Takács Gábor

doktorandusz

Elektronikus Eszközök Tsz

Glisics Sándor

doktorandusz

Elektronikus Eszközök Tsz

Hantos Gusztáv

doktorandusz

Elektronikus Eszközök Tsz

Szűcs Zoltán

Hardverfejlesztő mérnök

Ericsson Magyarország Kft.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mikroelektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Jelen tágy mellett nem vehetők fel a VIAUA348 és VIIIM334 tárgyak

 

7. A tantárgy célkitűzése

A korszerű hardver megvalósítás elméleti és gyakorlati ismereteinek bemutatása. A félév folyamán a hallgatók mikrokontrolleres áramkörök megépítése és bemérése során megismerkednek a legkorszerűbb programozott eszközök alkalmazásának módszereivel.  Szemléltető példák alapján bemutatásra kerülnek a különféle digitális kommunikációra, mérésre és adatgyűjtésre alkalmas áramkörök, valamint az azok tervezése és programozása közben felmerülő problémák megoldásai. Az áramköri mag kialakításának kérdésein túl a tárgy megismerteti a hallgatókat a panelszintű teljes áramköri környezet tervezésének kérdéseivel is.

8. A tantárgy részletes tematikája

           Részletes ismertető a mikrokontrollerek belső felépítéséről és a különböző családokról: CISC, RISC, Neumann és Harward típusú architektúrák.

           ATMEL típusú mikrokontrollerek és azok részegységei (A/D konverter, D/A konverter, watchdog timer, számlálók, digitális portok)

           A mikrokontrollerekben található interfészek használatának ismertetése: USART, SPI, I2C, CAN, USB, SM-busz.

           A mikrokontrollert kiegészítő áramkörökben használt egyéb alkatrészek különböző fajtái és ezek tulajdonságai. Furat- és felületszerelhető alkatrészek helyes alkalmazása a frekvenciára, disszipációra, a zajra és a zavarérzékenységre való tekintettel.

           Szemléltető programozási példák a külső egységekkel való kommunikáció megvalósítására: vezetéknélküli kommunikációt lehetővé tevő ISM-chip használata, digitális hőmérő chipek alkalmazása.

           Analóg és digitális áramkörök nyomtatott áramkör tervezési kérdései.

           Nagy teljesítményű eszközök mikrokontrolleres vezérlése. Hálózati fogyasztók, motorok vezérlése impulzusszélesség modulációval.

           Világítástechnikai eszközök vezérlése mikrokontrollerekkel.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében sok gyakorlati példát ismertetünk, esettanulmány jelleggel, illetve számítógépes demonstrációval. 

 

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév során a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a minimum elégséges zárthelyi eredmény. A megszerzett aláírást későbbi vizsgázás esetén a hatályos TVSZ előírásai szerint elfogadjuk.

b. A vizsgaidőszakban:

A tárgy írásbeli vizsgával zárul, melynek alapján a hallgatók megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. Elégséges szinttől szóbeli vizsgával lehet javítani; és a jeles osztályzatért is szóbelizni kell.

c. Elővizsga: nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A zh pótlására a szemeszter 1 alkalommal nyílik mód. A pótlási időszakban 1 pót-pót zh írható. A házi feladat a pótlási héten még beadható.

12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus segédletek a következő címen: www.eet.bme.hu

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Székely Vladimír

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Horváth Gyula

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Nagy Gergely

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz