Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analóg és digitális rendszerek megvalósítása programozható mikroáramkörökkel

  A tantárgy angol neve: Realization of Analog and Digital Systems Using Programmable Microdevices

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Mikroelektronika mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM371 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ress Sándor László

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Nagy Gergely

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Ender Ferenc

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Takács Gábor

  doktorandusz

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Glisics Sándor

  doktorandusz

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Hantos Gusztáv

  doktorandusz

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Szűcs Zoltán

  Hardverfejlesztő mérnök

  Ericsson Magyarország Kft.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Jelen tágy mellett nem vehetők fel a VIAUA348 és VIIIM334 tárgyak

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű hardver megvalósítás elméleti és gyakorlati ismereteinek bemutatása. A félév folyamán a hallgatók mikrokontrolleres áramkörök megépítése és bemérése során megismerkednek a legkorszerűbb programozott eszközök alkalmazásának módszereivel.  Szemléltető példák alapján bemutatásra kerülnek a különféle digitális kommunikációra, mérésre és adatgyűjtésre alkalmas áramkörök, valamint az azok tervezése és programozása közben felmerülő problémák megoldásai. Az áramköri mag kialakításának kérdésein túl a tárgy megismerteti a hallgatókat a panelszintű teljes áramköri környezet tervezésének kérdéseivel is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

             Részletes ismertető a mikrokontrollerek belső felépítéséről és a különböző családokról: CISC, RISC, Neumann és Harward típusú architektúrák.

             ATMEL típusú mikrokontrollerek és azok részegységei (A/D konverter, D/A konverter, watchdog timer, számlálók, digitális portok)

             A mikrokontrollerekben található interfészek használatának ismertetése: USART, SPI, I2C, CAN, USB, SM-busz.

             A mikrokontrollert kiegészítő áramkörökben használt egyéb alkatrészek különböző fajtái és ezek tulajdonságai. Furat- és felületszerelhető alkatrészek helyes alkalmazása a frekvenciára, disszipációra, a zajra és a zavarérzékenységre való tekintettel.

             Szemléltető programozási példák a külső egységekkel való kommunikáció megvalósítására: vezetéknélküli kommunikációt lehetővé tevő ISM-chip használata, digitális hőmérő chipek alkalmazása.

             Analóg és digitális áramkörök nyomtatott áramkör tervezési kérdései.

             Nagy teljesítményű eszközök mikrokontrolleres vezérlése. Hálózati fogyasztók, motorok vezérlése impulzusszélesség modulációval.

             Világítástechnikai eszközök vezérlése mikrokontrollerekkel.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében sok gyakorlati példát ismertetünk, esettanulmány jelleggel, illetve számítógépes demonstrációval. 

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során a hallgatók egy zárthelyi dolgozatot írnak. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a minimum elégséges zárthelyi eredmény. A megszerzett aláírást későbbi vizsgázás esetén a hatályos TVSZ előírásai szerint elfogadjuk.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgy írásbeli vizsgával zárul, melynek alapján a hallgatók megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. Elégséges szinttől szóbeli vizsgával lehet javítani; és a jeles osztályzatért is szóbelizni kell.

  c. Elővizsga: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zh pótlására a szemeszter 1 alkalommal nyílik mód. A pótlási időszakban 1 pót-pót zh írható. A házi feladat a pótlási héten még beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus segédletek a következő címen: www.eet.bme.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Székely Vladimír

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Horváth Gyula

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Nagy Gergely

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz