Napelemkészítés

A tantárgy angol neve: Manufacturing of Solar Cells

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

Tantárgy lejárati dátuma: 2012. június 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Fényelektromos átalakítók mellékszakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM358 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
4. A tantárgy előadója
Dr. Mizsei János

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz.

 

Timárné Horváth Veronika

 

c.egyetemi docensElektronikus Eszközök Tsz.

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, Mikroelektronika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja olyan társadalmi-gazdasági, környezetvédelmi, eszközfizikai, konstrukciós és technológiai ismeretek megadása, amelyek a napenergia hasznosítás megalapozását szolgálják, különös tekintettel a témakör félvezetőkkel kapcsolatos vonatkozásaira.

8. A tantárgy részletes tematikája Energiaforrások, megújuló energiaforrások, a téma társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi vonatkozásai.

 

A fény energiájának közvetlen átalakítása villamos energiává: fizikai alapok, félvezető napelem cellák elvi és gyakorlati megvalósítása (egykristályos, polikristályos, amorf szilícium, tandem cellák), a technológia jellegzetes vonásai. A hatásfok jelentősége és javítása. Energiakoncentrátorok. Napelem modulok felépítése és szerelése. A napelemes villamos energia ellátás jellegzetességei.

 

Egykristályos szilícium napelemek sajátkezű készítése és mérése a Si szelet tudajdonságainak megismerésétől az elkészült napelemcella beméréséig, a  különféle napelemek összehasonlító vizsgálata, minősítése az Elektronikus Eszközök Tanszéke Félvezető technológiai laboratóriumában. A technológiai alaplépések az alábbiak: felületelőkészítés, termikus oxidáció, a Si adalékolása, ARC réteg létrehozás, fotolitográfia, fém kontaktusok kialakítása, hőkezelés.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és laboratóriumi gyakorlati gyártástechnológiai munka

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban 1 db nagy zárthelyit íratunk az elméleti blokk lezárását követően. Ezután következik a szemeszter második felében a napelemek készítése. A vizsgára bocsátás feltétele a zárthelyin elért min. elégséges osztályzat, valamint a saját napelem elkészítése és munka megfelelő, jegyzőkönyvi dokumentálása. 

b.       A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli.

c.       Elővizsga: van.

11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zh esetén a szemeszter folyamán egyszeri pótlási lehetőséget adunk, a pótlási héten pót-pót zh írható. Rendkívül indokolt esetben egy elmaradt technológiai lépést egy másik csoportba történő bekapcsolódással lehet pótolni. Elmaradt gyártástechnológiai lépés a költséges berendezés-üzemeltetés miatt a vizsgaidőszakban nem pótolható.

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Mizsei János, Timárné Horváth Veronika: Napelemek jegyzet, www.eet.bme.hu

Nemcsics Ákos: A napelem és fejlesztési perspektívái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Mizsei János

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz.

 

Timárné Horváth Veronika

 

Egyetemi adjunktus

 

Elektronikus Eszközök Tsz.