Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Napelemkészítés

  A tantárgy angol neve: Manufacturing of Solar Cells

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. június 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Fényelektromos átalakítók mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM358 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Timárné Horváth Veronika

   

  c.egyetemi docensElektronikus Eszközök Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja olyan társadalmi-gazdasági, környezetvédelmi, eszközfizikai, konstrukciós és technológiai ismeretek megadása, amelyek a napenergia hasznosítás megalapozását szolgálják, különös tekintettel a témakör félvezetőkkel kapcsolatos vonatkozásaira.

  8. A tantárgy részletes tematikája Energiaforrások, megújuló energiaforrások, a téma társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi vonatkozásai.

   

  A fény energiájának közvetlen átalakítása villamos energiává: fizikai alapok, félvezető napelem cellák elvi és gyakorlati megvalósítása (egykristályos, polikristályos, amorf szilícium, tandem cellák), a technológia jellegzetes vonásai. A hatásfok jelentősége és javítása. Energiakoncentrátorok. Napelem modulok felépítése és szerelése. A napelemes villamos energia ellátás jellegzetességei.

   

  Egykristályos szilícium napelemek sajátkezű készítése és mérése a Si szelet tudajdonságainak megismerésétől az elkészült napelemcella beméréséig, a  különféle napelemek összehasonlító vizsgálata, minősítése az Elektronikus Eszközök Tanszéke Félvezető technológiai laboratóriumában. A technológiai alaplépések az alábbiak: felületelőkészítés, termikus oxidáció, a Si adalékolása, ARC réteg létrehozás, fotolitográfia, fém kontaktusok kialakítása, hőkezelés.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és laboratóriumi gyakorlati gyártástechnológiai munka

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban 1 db nagy zárthelyit íratunk az elméleti blokk lezárását követően. Ezután következik a szemeszter második felében a napelemek készítése. A vizsgára bocsátás feltétele a zárthelyin elért min. elégséges osztályzat, valamint a saját napelem elkészítése és munka megfelelő, jegyzőkönyvi dokumentálása. 

  b.       A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli.

  c.       Elővizsga: van.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zh esetén a szemeszter folyamán egyszeri pótlási lehetőséget adunk, a pótlási héten pót-pót zh írható. Rendkívül indokolt esetben egy elmaradt technológiai lépést egy másik csoportba történő bekapcsolódással lehet pótolni. Elmaradt gyártástechnológiai lépés a költséges berendezés-üzemeltetés miatt a vizsgaidőszakban nem pótolható.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Mizsei János, Timárné Horváth Veronika: Napelemek jegyzet, www.eet.bme.hu

  Nemcsics Ákos: A napelem és fejlesztési perspektívái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Timárné Horváth Veronika

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.