Intelligens környezet hardver eszközei

A tantárgy angol neve: Hardware Devices of Ambient Intelligence

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

Tantárgy lejárati dátuma: 2012. június 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

 

Kötelezően választható tárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM350 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zólomy Imre,
4. A tantárgy előadója
Dr. Mizsei János

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Dr. Zólomy Imre

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Szűcs Zoltán

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Horváth Gyula

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, Digitális technika, Programozás

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Jelen tárgy mellett együttesen nem vehetők fel a következő tárgyak: VIIIA349 és VIIIM179

 

7. A tantárgy célkitűzése

 

A mikroelektronika, mikromechanika és szenzorika fejlődésével lehetőség nyílik a környezetben nagyszámú intelligens szenzor elhelyezésére, így az intelligens környezet megvalósítására. A tárgy célkitűzése ezen rendszerek hardver eszközeinek ismertetése.

 

8. A tantárgy részletes tematikája Kisfogyasztású áramkörök, az áramköri disszipáció csökkentésének módszerei. Kisfogyasztású mikroprocesszorok, mikrokontrollerek, memóriák, periféria-áramkörök.

 

Hőmérséklet-, pára-, mozgás-, nyomás-, gyorsulás-, pozíció- és egyéb szenzorok felépítése,  működése, jellemző paramétereik, alkalmazhatósági tartományok. Intelligens szenzorok és kiolvasó elektronikáik.

 

Rádiófrekvenciás áramkörök az egyes szenzorok egymás közti, valamint a központi egységgel való kapcsolattartás céljára. Antennák, a hatótávolság növelésének módjai, a rádióhullámok terjedésének alapjai. Rádiófrekvenciás integrált áramkörök jellemzői és paraméterei. Rádiófrekvenciás rendszerek és szabványok. Szabadon használható frekvenciasávok.

 

Elosztott szenzor-hálózatok energiaellátása a környezetből való energiakinyerés útján. Napelemek, a beltéri napelem és problémái, az integrált napelem. Termoelektromos- és piezoelektromos feszültséggenerátorok, induktív és kapacitív feszültséggenerátorok, mikro szélgenerátorok. Energiatárolás. Az akkumulátorok és tölthető elemek felépítése, müködési elvei, paraméterei. A terhelés hatása az élettartamra. Élettartammérő berendezés különböző kisülési módok mellett.

 

Csatoló áramkörök az energiaforrás és a tároló elem között. A konverterek fajtái, működésük módja, jellemző paramétereik. Az energiatároló elem terhelésének és töltésének optimalizálása a kivehető energia maximalizálása céljából.

 

Néhány példa intelligens környezeti eszközökre. Hőmérséklet és páramérő, fék-hőmérsékletmérő. Az intelligens környezet felhasználása a munkaköri körülmények javítására valamint idős korúak életkörülményeinek javítására.  

 

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

 

Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket nyújtó példákat ismertetünk, esettanulmány jelleggel, illetve on-line számítógépi demonstrációval. 

 

 

 

10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

 

A tárgyból egy nagyzárthelyit íratunk. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a min. elégséges zárthelyi eredmény. A megszerzett aláírást későbbi vizsgázás esetén a TVSz szerint elfogadjuk.

 

b. A vizsgaidőszakban:

 

A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

 

c. Elővizsga: van
11. Pótlási lehetőségek

A zh a szemeszter folyamán egy alkalommal pótolható, a pótlási időszakban pót-pót zh írható.
12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi, illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az interneten elérhető anyagok.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Mizsei János

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Dr. Zólomy Imre

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Szűcs Zoltán

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Horváth Gyula

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz