Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens környezet hardver eszközei

  A tantárgy angol neve: Hardware Devices of Ambient Intelligence

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. június 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Kötelezően választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM350 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zólomy Imre,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr. Zólomy Imre

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Szűcs Zoltán

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Horváth Gyula

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, Digitális technika, Programozás

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Jelen tárgy mellett együttesen nem vehetők fel a következő tárgyak: VIIIA349 és VIIIM179

   

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A mikroelektronika, mikromechanika és szenzorika fejlődésével lehetőség nyílik a környezetben nagyszámú intelligens szenzor elhelyezésére, így az intelligens környezet megvalósítására. A tárgy célkitűzése ezen rendszerek hardver eszközeinek ismertetése.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája Kisfogyasztású áramkörök, az áramköri disszipáció csökkentésének módszerei. Kisfogyasztású mikroprocesszorok, mikrokontrollerek, memóriák, periféria-áramkörök.

   

  Hőmérséklet-, pára-, mozgás-, nyomás-, gyorsulás-, pozíció- és egyéb szenzorok felépítése,  működése, jellemző paramétereik, alkalmazhatósági tartományok. Intelligens szenzorok és kiolvasó elektronikáik.

   

  Rádiófrekvenciás áramkörök az egyes szenzorok egymás közti, valamint a központi egységgel való kapcsolattartás céljára. Antennák, a hatótávolság növelésének módjai, a rádióhullámok terjedésének alapjai. Rádiófrekvenciás integrált áramkörök jellemzői és paraméterei. Rádiófrekvenciás rendszerek és szabványok. Szabadon használható frekvenciasávok.

   

  Elosztott szenzor-hálózatok energiaellátása a környezetből való energiakinyerés útján. Napelemek, a beltéri napelem és problémái, az integrált napelem. Termoelektromos- és piezoelektromos feszültséggenerátorok, induktív és kapacitív feszültséggenerátorok, mikro szélgenerátorok. Energiatárolás. Az akkumulátorok és tölthető elemek felépítése, müködési elvei, paraméterei. A terhelés hatása az élettartamra. Élettartammérő berendezés különböző kisülési módok mellett.

   

  Csatoló áramkörök az energiaforrás és a tároló elem között. A konverterek fajtái, működésük módja, jellemző paramétereik. Az energiatároló elem terhelésének és töltésének optimalizálása a kivehető energia maximalizálása céljából.

   

  Néhány példa intelligens környezeti eszközökre. Hőmérséklet és páramérő, fék-hőmérsékletmérő. Az intelligens környezet felhasználása a munkaköri körülmények javítására valamint idős korúak életkörülményeinek javítására.  

   

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket nyújtó példákat ismertetünk, esettanulmány jelleggel, illetve on-line számítógépi demonstrációval. 

   

   

   

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:

   

  A tárgyból egy nagyzárthelyit íratunk. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a min. elégséges zárthelyi eredmény. A megszerzett aláírást későbbi vizsgázás esetén a TVSz szerint elfogadjuk.

   

  b. A vizsgaidőszakban:

   

  A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

   

  c. Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek

  A zh a szemeszter folyamán egy alkalommal pótolható, a pótlási időszakban pót-pót zh írható.
  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi, illetve a vizsgaalkalmak előtt – az előadókkal történő előzetes megbeszélés alapján – konzultációs lehetőséget biztosítunk.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az interneten elérhető anyagok.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr. Zólomy Imre

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Szűcs Zoltán

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Horváth Gyula

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz