Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IC és MEMS tervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: IC and MEMS design laboratory practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  EU Erasmus Mundus Joint International

  Master in Smart Systems Integration

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM314 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ender Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Takács Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Pálovics Péter

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Ender Ferenc

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, Mikroelektronika, VLSI áramkörök
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmány:

  VIEEM164 IC és MEMS tervezés előadás


   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a korszerű System-on-Chip mixed-signal rendszerek tervezésével. A hallgatók a félév során megismerkednek az iparban alkalmazott modern tervező CAD rendszerekkel és korszerű szimulációs környezetekkel. A laboratóriumi munka során elsajátítják a korszerű tervezőrendszerek használatát, megismerik működésüket, felépítésüket.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  I. Integrált áramkör tervezése

  1. hét: A nyitott tervezőrendszerek jellemzőinek megismerése (Mentor/Cadence tervezőrendszer). A Mentor/Cadence tervezőrendszer használatának elsajátítása egy-egy mintapélda segítségével

  2-4. hét: Az analóg integrált áramkör kapcsolási rajzának tervezése, az elkészült áramkör ellenőrzése analóg szimulációval (Eldo/Spectre), majd a fizikai terv (layout) elkészítése (Design Architect IC/Virtuoso), post-layout szimuláció elvégzése.

  5-7. hét: A digitális áramkör HDL nyelvű leírása, szimulációja (QuestaSim, NCSim), a digitális áramkör logikai és fizikai szintézise, post-layout szimuláció elvégzése

   

  II. MEMS rendszerek tervezése

  8. hét: Ismerkedés MEMS tervezőrendszerekkel; egy kutatásokban és iparban használt tervező szoftver részletes bemutatása (alapvető tervezési lépések elsajátítása a szimulációs program könnyebb használatához).

  9. hét: Ismerkedés a szimulációs módszerekkel (Finite Element Analysis, Reduced Order Modelling, multifizikai szimulációk). A gyakorlatban használt szimulációs szoftverrendszerek áttekintése

  10. hét: Önálló munka (tervezési feladat) az ismertetett szimulációs szoftverrel (Ansys)

  11-12. hét: Önálló munka (tervezési feladat) az ismertetett tervező szoftverrel (MEMS Pro)

   

  III. MEMS és CMOS technológia közös hordozón (bemutató)

  13-14. hét: Az analóg és digitális integrált áramköri részek, valamint a MEMS kompakt modell összeillesztése, majd együttes szimulációja (QuestaADMS, SpectreVerilog) gyártáselőkészítés


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

   

  A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott kis-feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott dokumentáció alapján adjuk.

  11. Pótlási lehetőségek A pótlási héten a féléves feladat egy része pótolható csak (33%).
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Bognár György, ”VLSI áramkörök tervezése és vizsgálata", Elektronikus jegyzet, 2011

   

  Tervezőrendszerhez tartozó elektronikus dokumentációk és tervezési segédletek (http://edu.eet.bme.hu)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  42

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  36

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Gaertner Péter

  c. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Szabó Péter Gábor

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Székely Vladimír

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.