Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szilárdtest eszközök gyártástechnológiája

  A tantárgy angol neve: Technology of Solid State Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. június 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

   

  Fényelektromos átalakítók mellékszakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM283 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Timárné Horváth Veronika

   

  c.egyetemi docensElektronikus Eszközök Tsz

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika, Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Áttekintés adása a szilárdtest eszközök (félvezető eszközök) gyártás technológiáiról, részint az alkalmazás, részint a megvalósítás szemszögéből. A tárgy alapvető ismereteket nyújt a planáris technológia számos alkalamazásáról a napelemektől kezdve a bonyolultabb áramköri elemek, IC-k, MEMS eszközök és LED-ek kialakítási módjairól.

  8. A tantárgy részletes tematikája Előadott anyag:

   

  A Si alapú technológia alaplépései (alapanyag előállítása és minősítése, tisztítási, oxidnövesztési, diffúziós, rétegleválasztási, fotolitográfia, fémezési és szerelési műveletek).

  A méretcsökkentés hatásai és technológiai vonatkozásai.

  Monolit technológiával realizálható eszközök és áramkörtípusok (diszkrét bipoláris és MOS eszközök, teljesítmény eszközök, IGBT), integrált bipoláris, MOS és BiCMOS áramkörök, analóg és digitális integrált áramkörök, processzorok (katalógus IC, fogyasztói tervezésű és FPGA áramkörök), memóriák (ROM, PROM, EPROM, SRAM, DRAM).

  Bevezetés a MEMS eszközök világába; érzékelők és beavatkozók működése és megvalósítása. Különböző Si alapú érzékelők bemutatása példákon.

  Az intelligens környezet hardver elemeinek megvalósítási lehetőségei. Érzékelők és jeleik feldolgozása. Öntápláló szenzorok: az energia kinyerés lehetőségei a környezetből.

  Vegyületfélvezetők gyártástechnológiája, lézerek, LED-ek gyártása, minősítése.

  Napelemek és nagyüzemi gyártásuk.

  Egy egyszerű MOS technológia és egy napelemgyártási technológia konkrét áttekintése.

   

  Tantermi gyakorlatok:

   

  Nagyságrendek, koncentrációk, méretviszonyok az IC technikában. Adalékolások, fajlagos ellenállások, potenciálok különféle szilárdtest eszközökben, C-V görbe kiértékelési gyakorlat (adalékolás, felületi és határfelületi jellemzők számítása pn átmenet, illetve MOS rendszer C-V görbéiből).

  IC és MEMS layout és szerkezet elemzés, VLSI áramkörök jellegzetes alkatrész elrendezési elvei. LED-ek vizsgálata. Napelemek karakterisztikája.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, tantermi gyakorlatok, laboratóriumi demonstrációk.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  Az aláírás feltétele egy zárthelyi dolgozat min. elégségesre való megírása. A zárthelyi osztályzata a vizsgajegy kerekítését befolyásolja.

  b.       A vizsgaidőszakban: A tárgy írásbeli vizsgával zárul.

  c.       Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek

  A zh pótlására a szemeszter folyamán egy lehetőséget biztosítunk. Sikertelen pótzh-t pótolni a pótlási időszakban lesz lehetőség.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy oktatóinál e-mailen történő bejelentkezés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  G. S. May, C. J. Spanos: Fundamentals of Semiconductor Manufacturing and Process Control, John Wiley, 2006.

  G.E. McGuire: Semiconductor materials and process technology handbook, Noyes Publications, 1988.

  Mikroelektronika és technológia, Mojzes Imre szerk., Műegyetemi Kiadó, Bp. 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Mizsei János

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Timárné Horváth Veronika

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök Tsz