Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A mikroelektronika alapjai

  A tantárgy angol neve: Fundamentals of Microelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  GTK Mérnöktanári szak

  Villamosmérnöki szakirány

  Levelező képzés

   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM281 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  BME EET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tárgy nem vehető fel, ha a VIEEA306 tárgyat a hallgató már teljesítette. Ez a tárgy elsősorban a nem-BME-VIK előképzettségű hallgatók számára javasolt.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Alapok biztosítása a további szakirányú tárgyakban a mélyebb ill. részletekbe menő mikroelektronikai ismeretek elsajátításához.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.         Félvezető fizikai bevezető. Termikus egyensúly, töltéshordozó koncentrációk számítása, Fermi szintek, áramok számítása, folytonossági egyenletek. Helyfüggő adalékolás, pn átmenet, a félvezető dióda működése, a dióda karakterisztika hőmérséklet függése, a dióda munkapontja, a dióda töltésegyenlete, kapcsolóüzemű működés, modellek.

   

   

  2.         A dióda alkalmazásai, SPICE modellezés, kézi analízis módszerek. Diódás logikai áramkörök, egyenirányítás. Feladatok megoldása

   

   

  3.         Áramvezérelt források működése, a bipoláris tranzisztor, üzemállapotok, karakterisztikák. Tranzisztor modellek, a tranzisztor munkapontja, kisjelű erősítés, kisjelű modellek, másodlagos effektusok. Tranzisztoros kapcsolások számítása. A MOS kapacitás.  Feszültség vezérelt források működése. A MOS tranzisztor, típusai, karakterisztikái, modelljei.

   

   

  4.         Integrált áramkörök, VLSI áramkörök alapfogalmai, a mikroelektronikai gyártástechnológia. Roadmap-ek, roadmap adatok. A MOS áramkörök alkatrészkészlete. A vezetékek tulajdonságai. A bipoláris technológia, alkatrészkészlete, tulajdonságai.

   

   

  5.         Digitális áramkörök, az inverterek jellemzése, tulajdonságai. MOS inverter konstrukciók, NMOS inverter, NAND, NOR, komplex kapuk.

   

   

  6.         CMOS áramkörök, inverter, kapuk, komplex kapuk, Transzfer kapuk, transzfer kapus áramkörök.

   

   

  7.         Kombinációs logikai elemek különböző CMOS megvalósításokkal, meghajtó, I/O áramkörök. MOS impulzusadó és tároló elemek szekvenciállis hálózatokhoz, regiszterek, aritmetikai elemek.

   

   

  8.         Félvezető memóriák. Maszk programozott ROM, EPROM, EEPROM, FLASH memóriák, statikus és dinamikus RAM.

   

   

  9.         Analóg integrált áramköri elemek, ideális és valós erősítő, műveleti erősítő, erősítős alapkapcsolások. A/D és D/A konverterek.

   

   

  10.       Integrált áramkörök tesztelése, a boundary scan áramkör

   

   

  11.       ASIC (Application Specific Integrated Circuit) áramkörök és tervezési módszereik.

   

   

  12.       Képi megjelenítő eszközök, CRT, LCD, plazma display.

   

   

  13.       MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) struktúrák.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, demonstrációs mérések és tervezési bemutatók 

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A tárgyból egy db nagyzárthelyit íratunk. A vizsgára bocsátás és aláírásszerzés feltétele a zh  min. elégséges eredménye.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

   

  c. Elővizsga: feltétele a min. jó eredményű zárthelyi dolgozat.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zh pótolható a szemeszter folyamán. További pótlási lehetőség főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek Bejelentkezés alapján folyamatosan biztosítunk konzultációt..

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mikroelektronika és technológia, Mojzes Imre (sz.) Műegyetemi Könyvkiadó, Budapest, 2006.

  Folyóiratok: Microelectronics Journal

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  14

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  27

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Rencz Márta

   

  Egyetemi tanár

   

  BME EET

   

  Dr. Ress Sándor

   

  Egyetemi docens

   

  BME EET