Rendszertervezés laboratórium

A tantárgy angol neve: System Design Laboratory Practice

Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

EU Erasmus Mundus Joint International

Master in Smart Systems Integration

MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM253 2 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ender Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Takács Gábor

Egyetemi adjunktus

Elektronikus Eszközök Tsz

Dr. Ender Ferenc

Egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektronika, VLSI áramkörök

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEEMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a rendszertervezés lépéseivel, valamint modern digitális integrált-áramkörök tervezésével. A hallgatók megismerkednek a korszerű CAD rendszerek működésével és használatával, a laboratóriumban elsajátítják a korszerű tervezőrendszerek használatát, megismerik működésüket és felépítésüket.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Hardver környezet és az alkalmazott operációs rendszerek (Enterprise Linux, Windows) megismerése. Komplex digitális áramkörök es rendszerek tervezésének megismerése top-down módszer alkalmazásával.

2. hét: A design flow bemutatása egy konkrét példán (CPU aritmetikai egységének tervezése).

3. hét: A tervező rendszerek általános felépítésének és az egyetemi illetve céges környezetben történő licence kezelés bemutatása. Megismerkedés a szintézishez használt tervezőrendszerrel (LeonardoSpectrum, PKS).

4-6. hét: A kiválasztott digitális áramkör működésének leírása hardver leíró nyelv segítségével (Verilog / Verilog-A nyelven). Az áramkör működésének ellenőrzése logikai szimulátorral (ModelSim, Verilog-XL).

7-8. hét: A digitális áramkör szintézise a már korábban megismert programokkal. Az alkalmazott gyártástechnológia bemutatása és a generikus elemek kiváltása egy konkrét technológiához tartozó cellakönyvtár celláival (mapping).

9. hét: Az áramkör technológiafüggő optimalizálása, futási idő analízis. Az áramkör működésének vizsgálata különböző hőmérsékleteken és technológiai szórások mellett.

10. hét: Az áramkör kritikus útvonalinak meghatározása.

11. hét: Tesztelhetőre tervezés lehetőségeinek bemutatása, Scan-Path automatikus kialakítása az alkalmazott szintézer program segítségével.

12-13. hét: A digitális áramkör layout rajzának elkészítéséhez szükséges lépések bemutatása (floorplan, placing, global routing, power routing, detailed routing, stb.).  Az áramkör layout tervének elkészítése (Silicon Encounter).

14. hét: Az elkészült ASIC áramkör esetleges gyártásba küldéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése és végső dokumentáció elkészítése.


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Számítógépes laboratóriumi gyakorlat

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott 5 feladat legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.


11. Pótlási lehetőségek

A feladatok 20%-a, vagyis 1 feladat pótolható a pótlási héten is.

 

 

12. Konzultációs lehetőségek

 

A gyakorlatvezetőkkel történő személyes egyeztetés alapján.

 

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tervezőrendszerhez tartozó dokumentációk és tervezési segédletek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

42

Készülés előadásokra

0

Készülés gyakorlatokra

0

Készülés laborra

42

Készülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

36

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Székely Vladimír

 

Egyetemi tanár

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Dr. Poppe András

 

Egyetemi docens

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Dr. Gaertner Péter

 

Egyetemi adjunktus

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Bognár György

 

Egyetemi adjunktus

 

Elektronikus Eszközök Tsz

 

Horváth Gyula

 

Egyetemi tanársegéd

 

Elektronikus Eszközök Tsz