Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszertervezés laboratórium

  A tantárgy angol neve: System Design Laboratory Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  EU Erasmus Mundus Joint International

  Master in Smart Systems Integration

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM253 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ender Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Takács Gábor

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Ender Ferenc

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, VLSI áramkörök

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a rendszertervezés lépéseivel, valamint modern digitális integrált-áramkörök tervezésével. A hallgatók megismerkednek a korszerű CAD rendszerek működésével és használatával, a laboratóriumban elsajátítják a korszerű tervezőrendszerek használatát, megismerik működésüket és felépítésüket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Hardver környezet és az alkalmazott operációs rendszerek (Enterprise Linux, Windows) megismerése. Komplex digitális áramkörök es rendszerek tervezésének megismerése top-down módszer alkalmazásával.

  2. hét: A design flow bemutatása egy konkrét példán (CPU aritmetikai egységének tervezése).

  3. hét: A tervező rendszerek általános felépítésének és az egyetemi illetve céges környezetben történő licence kezelés bemutatása. Megismerkedés a szintézishez használt tervezőrendszerrel (LeonardoSpectrum, PKS).

  4-6. hét: A kiválasztott digitális áramkör működésének leírása hardver leíró nyelv segítségével (Verilog / Verilog-A nyelven). Az áramkör működésének ellenőrzése logikai szimulátorral (ModelSim, Verilog-XL).

  7-8. hét: A digitális áramkör szintézise a már korábban megismert programokkal. Az alkalmazott gyártástechnológia bemutatása és a generikus elemek kiváltása egy konkrét technológiához tartozó cellakönyvtár celláival (mapping).

  9. hét: Az áramkör technológiafüggő optimalizálása, futási idő analízis. Az áramkör működésének vizsgálata különböző hőmérsékleteken és technológiai szórások mellett.

  10. hét: Az áramkör kritikus útvonalinak meghatározása.

  11. hét: Tesztelhetőre tervezés lehetőségeinek bemutatása, Scan-Path automatikus kialakítása az alkalmazott szintézer program segítségével.

  12-13. hét: A digitális áramkör layout rajzának elkészítéséhez szükséges lépések bemutatása (floorplan, placing, global routing, power routing, detailed routing, stb.).  Az áramkör layout tervének elkészítése (Silicon Encounter).

  14. hét: Az elkészült ASIC áramkör esetleges gyártásba küldéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése és végső dokumentáció elkészítése.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott 5 feladat legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.


  11. Pótlási lehetőségek

  A feladatok 20%-a, vagyis 1 feladat pótolható a pótlási héten is.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  A gyakorlatvezetőkkel történő személyes egyeztetés alapján.

   

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tervezőrendszerhez tartozó dokumentációk és tervezési segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  42

  Készülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  36

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Székely Vladimír

   

  Egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr. Poppe András

   

  Egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr. Gaertner Péter

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Bognár György

   

  Egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Horváth Gyula

   

  Egyetemi tanársegéd

   

  Elektronikus Eszközök Tsz