Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiafolyam technikák

  A tantárgy angol neve: Media Streaming

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM243 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója
   Név:

   

   Beosztás:

   

   Tanszék, Int.:

   

   Dr. Hosszú Gábor PhD

   

  egyetemi docens

   

   BME-EET

   

  Dr. Czirkos Zoltán PhD

   

  egyetemi adjunktus

   

   BME-EET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA09" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA09", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az Interneten napjainkban használatos médiafolyam alapú technikákkal, kiemelt hangsúlyt fektetve valós idejű alkalmazásokra. Ismertetésre kerül számos az interneten elterjedt multimédia folyam technológiát használó internetes szolgáltatási architerktúra ill. alkalmazás.

  A tárgy első része összefoglalást ad a multimédia folyam jellegű technikák alapjairól, ismerteti az leggyakrabban alkalmazott folyamkódoló eljárások alapvető tulajdonságait, multimédia folyamformátumokat, ill. kapcsolatos átviteli protokollokat. A tárgy a továbbiakban részletesen foglalkozik olyan népszerű internetes szolgáltatások és alkalmazások bemutatásával, melyek médiafolyam technológiákat eszközként használják működésük során.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Médiafolyam technológiai alapok:

  • Médiaátvitelre alkalmas hálózati technológiák vezetékes Internet, vezeték-nélküli és mobil hálózati útválasztási (egyesadás és többesadás) és a megbízhatóságot növelő eljárások áttekintése a médiaátvitel szemszögéből.
  • Médiaszolgáltatási architektúrák elemei, átviteli protokollok pl. RTP – Real-time Transport Protocol, RTSP – Real-Time Streaming Protocol, MMS, HTTP; átviteli médiafolyam formátumok, MPEG2-TS, ASF stb.
  • Mozgókép tömörítési eljárások implementációinak vizsgálata, pl. DivX, Xvid, libavcodec család, H.264 implementációk, x264, Quicktime, Nero Digital, Elecard stb., kompatibilitási kérdések.
  • Internetes médiafolyam rendszerek, folyam kiszolgálók (Helix, Quicktime és Darwin, Windows Media Services, Videolan, Clipstream, Flumotion, Flash Media szerver) és kliensek (RealPlayer, Quicktime player, Windows MediaPlayer, VLC)
  • Médiafolyam rendszerek adaptivitása (skálázható kodekek, transzkódolás, szerver és kliens oldali adaptivitás kezelés, minőségelemzésen alapuló visszacsatolt rendszerek)

    Internetes médiafolyam alapú szolgáltatási architektúrák:

  • Internetes televízió, IP TV, P2P tv, web alapú műsorszórás, WebTV, interaktív televízió
  • Személyi üzenetszórásos rendszerek - personal broadcasting (YouTube, Videa, Index video), műsorosztás (peercasting)
  • Hálózati játékok médiafolyam aspektusai, nagyszámú felhasználós játékok (MMORPG, MMORTS)
  • Közösségi portálok, Web 2.0 szolgáltatási architektúrák, video csevegés (video chat), video alapú megfigyelő rendszerek
  • Minőségbiztosítási kérdések, működés-közbeni (online) minőségmérési technikák, algoritmusok
  • Kereskedelmi szolgáltatási aspektusok (díjazási rendszerek, reklámok elhelyezése stb.)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása demonstrációkkal egybekötött előadások formájában történik

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a szorgalmi időszakban egy nagy zárthelyit iratunk.  Az aláírás feltétele a nagy zh. min. 40% szintű megírása.
  • A vizsgaidőszakban:  írásbeli vizsga.
  • Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek

  A félévközi ZH pótlására a szemeszter során egy alkalom van, a pót-pót zárthelyit a pótlási héten lehet megírni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1.     Hosszú G.: „Az internetes kommunikáció informatikai alapjai”, Első kiadás, Novella Kiadó, Budapest 2005, 640 oldal, ISBN 963 9442 51 8

    

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  10
  Vizsgafelkészülés   48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

   Beosztás:

   

   Tanszék, Int.:

   

   Dr. Gulyás András PhD

   

   tud. segédmunkatárs

   

   BME-TMIT

   

   Dr. Heszberger Zalán PhD

   

   adjunktus

   

   BME-TMIT

   

  Dr. Hosszú Gábor PhD

   

  docens

   

  BME-EET