Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  IC és MEMS tervezés

  A tantárgy angol neve: IC and MEMS design

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  EU Erasmus Mundus Joint International

  Master in Smart Systems Integration

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM164 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Takács Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Takács Gábor

  egyetemi adjunktus    

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens         

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Ender Ferenc

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIEEMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIEEMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése megismertetni a hallgatókat a modern analóg/mixed-signal és MEMS integrált áramkörök tervezésének módszereivel, a tervezéshez szükséges eszközökkel, modern fejlesztőrendszerekkel és részletesen tárgyalja a tervezés egyes lépéseit. Bemutatja a korszerű számítógépes CAD rendszerek felépítését és funkcióit, továbbá ismereteket ad a MEMS eszközök tervezése és a megbízhatóság területéről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  A tantárgy keretén belül megismertetjük a hallgatókat az integrált áramkörök és a mikro elektro-mechanikus szerkezetek működésének és tervezésének alapjaival. A rendszertervezéstől egészen a fizikai tervek elkészítéséig eljutunk a félév során. A laborok alkalmával az ipari standard tervezőrendszerek, valamint MEMS eszközök tervezésénél alkalmazott szoftverek használatát mutatjuk be egyszerűbb példákon.

  Heti bontásban:

  1. hét: Rendszertervezés általános kérdései: FPGA, gate array, standard cellás ill. full custom tervezés. Az IC, mint egy lehetséges megvalósítási forma.

  2. hét: (C)MOS alapismeretek, tervezési szabályok.

  3. hét: Alapkapuk és egyszerűbb áramkörök megvalósítása tranzisztor szinten: kapcsolási rajz, absztrakt layout, méretezés, részletes layout

  4. hét: Tervezőrendszerek: A nyílt tervezőrendszer fogalma. A Cadence Opus és Mentor tervezőrendszerek, mint példák áttekintése (standard cellás, illetve tranzisztor szintű tervezés). Tervezői "adatbázis", konfigurációs lehetőségek

  5. hét: Az IC tervezés metodikája. Különböző absztrakciós szintek: leírásmódok, szimuláció, a terv ellenőrzése az adott absztrakciós szinten. Top-down és bottom-up design, hierarchikus tervezés. Különböző tervezőrendszerek

  6. hét: Standard cellás IC tervezés. Cellakönyvtár fogalma. Áramkörbevitel: logikai kapcsolási rajz, HDL szintű leírás, generált blokkok.

  7. hét: Pre-layout szimuláció. Floor plan, részletes layout, post-layout szimuláció, gyártáselőkészítés.

  8. hét: Tesztelhetőségre tervezés és tesztelés: Hibamodellek, főként stuck-at. Hibadetektálás: vezérlés és megfigyelés. A D-algoritmus, ATPG. Hibaszimuláció. DFT, Scan-Path

  9. hét: Az IC technika perspektívái, trendek. Teljes rendszerintegráció egy chip-en: passziv alkatrészek, nem elektromos funkciók.

  10. hét: Deep-submicron technológia problémái, disszipációsűrűség, vezetékezés kérdései. Temperature-aware design

  11. hét: MEMS tervezési stratégiák ismertetése. Alkalmazás specifikus tervezési módszertanok bemutatása különböző példákon keresztül.

  12. Csatolt fizikai modellezés kérdései, multidomén helyettesítő képek analízise, energiaátalakítási folyamatok vizsgálata.

  13. hét: MEMS-ek számítógépes modellezése és szimulációja Numerikus szimulációs módszerek alkalmazása (Finite Element Analysis, Reduced Order Modelling, multifizikai szimulációk).

  14. hét: Általános fizikai szimulációs programok áttekintése. MEMS tervező és szimulációs programok bemutatása.


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, valamint számítógépes laboratóriumi órák.
  10. Követelmények

   

  a.       A szorgalmi időszakban:

   

  A félév során 1 db. zárthelyit íratunk; az aláírás megszerzéséhez ez legalább elégséges szinten teljesítendő.

   

  b.           A vizsgaidőszakban:

   

  A tárgyból szóbeli vizsgát tartunk.

   

  c.            Elővizsga:

   

  van


   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zh pótlását egy alkalommal biztosítjuk a szorgalmi időszakban. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.


  12. Konzultációs lehetőségek

  Zh. ill. vizsganapok előtt az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Wai-Kai Chen , ”The VLSI handbook”, CRC Press LLC, 2000. ISBN 0-8493-8593-8

   

  Mohamed Gad-el-Hak, ”MEMS Design and Fabrication”, CRC Press LLC, 2006. ISBN 0-8493-9138-5

   

  Stephen D. Senturia, „Microsystem design” Kluwer Academic Publishers. 2002. ISBN 0-7923-7246-8

   

  Tanszéki elektronikus jegyzetek (http://edu.eet.bme.hu)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatokra

  8

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bognár György

  egyetemi docens         

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Gaertner Péter

  c.egyetemi docens      

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Ress Sándor

  egyetemi docens         

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Szabó Péter

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Takács Gábor

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.