Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerszintű tervezés

  A tantárgy angol neve: System-Level Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  EU Erasmus Mundus Joint International

  Master in Smart Systems Integration

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM163 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Czirkos Zoltán

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, digitális technika, programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEMA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEMA01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy bemutatja a hardver rendszerek tervezésének, megvalósításának és ellenőrzésének módjait, figyelembe véve a kisebb és nagyobb sorozatú gyártást. Megismerteti a rendszerek magas szintű leírására és tervezésére szolgáló nyelveket, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztő rendszereket. Tárgyalja az ide kapcsolódó aktuális trendeket és ezek hatását a tervezésre.
  8. A tantárgy részletes tematikája

   Bevezető áttekintés: a rendszer megvalósítás alternatívái a darabszám, a költség elvárások és a tervezési idő igény (time to market) függvényében. Full custom rendszerek, processor (kontroller) + firmware, programozható logikai eszközök. Az egy chip/több chip döntés méret, költség, megbízhatóság vonzatai.

   

   Tervezési metodikák és ezek elméleti és gyakorlati határai. Top-down és bottom-up tervezés. Automatizált eljárások, optimalizálási célfüggvényeik, silicon compilerek.

   

   Szimulációs eljárások és programok a tervek verifikálására

   

   A rendszer szintű leírás. A használatos leírónyelvek (SystemC, VHDL, Verilog, Verilog-AMS). Konverziós eszközök.

   

   A VHDL/Verilog nyelv részletes ismertetése.

   

   A SystemC/CatapultC nyelv bemutatása. SystemC/CatapultC tervezési gyakorlat.

   

   Az analóg és mixed-mode rendszerek leírásának problémái. A Verilog-AMS nyelv részletes ismertetése.

   

   A fizikai megvalósítás elemei: ROM memória blokkok, FPGA és FPLA mátrixok, mikrokontrollerek, ASIC.

   

   Az eszköz (architektúra) választás és szempontjai. A rendszerszintézis lehetséges lépései az eszközválasztás függvényében: FPGA, FPAA, FPMA, SiP és SoC eszközök.

   

   Hardver-szoftver co-design, a VC (Virtual Component) és az IP (Intellectual Property) alapú tervezés. Az IP ügynökségek.

   

   Tesztelés és verifikáció. A tesztelés tervezését segítő eljárások Teszt szekvenciák automatikus generálása. Tesztelhetőre tervezés (DfT). Gyártási és diagnosztikai teszt. A bemérés módszerei. Mérőautomaták felépítése, fajtái.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket nyújtó példákat ismertetünk esettanulmány jelleggel és on-line számítógépi demonstrációval.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 

  A tárgyból egy nagyzárthelyit íratunk. A vizsgára bocsátás és aláírás szerzés feltétele a minimum elégséges zárthelyi eredmény. 

  b.           A vizsgaidőszakban: 

  A tárgy vizsgával zárul. A vizsgáztatás módja: írásbeli, amelynek alapján a hallgatók elégségestől jóig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek. 

   

  c.            Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek A tárgyból 1 pótZH-t iratunk a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH főszabály szerint nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi illetve a vizsganapok előtt, az előadókkal egyeztetett időpontokban biztosítunk konzultációs lehetőséget.

   

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Kovács Ferenc: ”Az informatika VLSI áramkörei” Pázmány Egyetem Elektronikus Kiadó, 2004. ISBN 963 86538 4 1

  Dr. Hosszú Gábor - Dr. Keresztes Péter: VHDL-alapú rendszertervezés, SZAK Kiadó, Bicske, 2012, ISBN 978-963-9863-24-8

  Giovanni de Micheli és Mariagiovanna Sami: „Hardware/software co-design” Kluwer kiadó 1996. ISBN 0-7923-3882-0

  Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai, Első kiadás, Novella Kiadó, Budapest 2005, 640 oldal,ISBN 963 9442 51 8.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatokra

  8

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Czirkos Zoltán

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Nagy Gergely

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.