Nyári Iskola

A tantárgy angol neve: Summer School Training

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Smart Systems Integration szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEM000   0/17/0/a 0  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ender Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe András

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

Kerecsenné Dr. Rencz Márta

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A Smart Systems Integration szakirányon az első két félévben oktatott szakmai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
A tárgyat a Smart Systems Integration szakirányon az első két félévet sikeresen teljesítők vehetik fel.
7. A tantárgy célkitűzése

A nyári iskola célja, hogy a nyári iskolában való oktatásra felkért, az integrált smart eszközök területén jártas ipari és akadémiai előadók közvetlen és naprakész tudást adjanak át az új elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésével, fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatosan, ezáltal betekintést engedve a hallgatók számára a szakterületük kutatási-fejlesztési feladataiba. A nyári iskola keretében szervezett workshop gyakorlati ismereteket ad az integrált smart eszközök tervezésével kapcsolatosan és bemutatja a hallgatóknak a félév során kidolgozandó önálló projekteket.

8. A tantárgy részletes tematikája

A nyári iskola keretében ipari és akadémiai feljesztőmérnökök és kutatók tartanak state-of-the-art előadásokat az integrált smart eszközök kutatás-fejlesztésével kapcsolatosan. Az előadásokat workshopok egészítik ki.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A nyári iskola időtartama 6 nap az adott félév regisztrációs hete előtti időszakban. A hallgatók napi 3 óra szakmai előadást hallgatnak. További napi 3 órában esettanulmányok kerülnek bemutatásra ipari szakemberek által melyeknek célja a hallgatók ipari gyakorlati ismereteinek pótlása ill. elmélyítése.

10. Követelmények

Követelmény a szakmai előadások és workshopok látogatása.

11. Pótlási lehetőségek

Nincs.

12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatók számára a nyári iskola oktatói folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgatók számára a nyári iskola előadásai és egyéb szakmai anyagai elérhetőek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra36
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen36
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Kerecsenné Dr. Rencz Márta

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Ender Ferenc

tanársegéd

Elektronikus Eszközök Tsz.