Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyári Iskola

  A tantárgy angol neve: Summer School Training

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Smart Systems Integration szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEM000   0/17/0/a 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ender Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Poppe András

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Kerecsenné Dr. Rencz Márta

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A Smart Systems Integration szakirányon az első két félévben oktatott szakmai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A tárgyat a Smart Systems Integration szakirányon az első két félévet sikeresen teljesítők vehetik fel.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A nyári iskola célja, hogy a nyári iskolában való oktatásra felkért, az integrált smart eszközök területén jártas ipari és akadémiai előadók közvetlen és naprakész tudást adjanak át az új elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésével, fejlesztésével és rendszerbe integrálásával kapcsolatosan, ezáltal betekintést engedve a hallgatók számára a szakterületük kutatási-fejlesztési feladataiba. A nyári iskola keretében szervezett workshop gyakorlati ismereteket ad az integrált smart eszközök tervezésével kapcsolatosan és bemutatja a hallgatóknak a félév során kidolgozandó önálló projekteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nyári iskola keretében ipari és akadémiai feljesztőmérnökök és kutatók tartanak state-of-the-art előadásokat az integrált smart eszközök kutatás-fejlesztésével kapcsolatosan. Az előadásokat workshopok egészítik ki.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A nyári iskola időtartama 6 nap az adott félév regisztrációs hete előtti időszakban. A hallgatók napi 3 óra szakmai előadást hallgatnak. További napi 3 órában esettanulmányok kerülnek bemutatásra ipari szakemberek által melyeknek célja a hallgatók ipari gyakorlati ismereteinek pótlása ill. elmélyítése.

  10. Követelmények

  Követelmény a szakmai előadások és workshopok látogatása.

  11. Pótlási lehetőségek

  Nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók számára a nyári iskola oktatói folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók számára a nyári iskola előadásai és egyéb szakmai anyagai elérhetőek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra36
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen36
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Kerecsenné Dr. Rencz Márta

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Ender Ferenc

  tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.