Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádiófrekvenciás integrált áramkörök tervezése és alkalmazása I.

  A tantárgy angol neve: Design and application of RF ICs

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak

   

  Mérnök informatikus szak

   

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEJV45   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zólomy Imre,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Zólomy Imre

   

  egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök

   

  Benedek Zsolt

   

  ipari szakértő

   

  SZTAKI

   

  Bognár György

   

  egyetemi adjunktus

   

  Elektronikus Eszközök TSz.

   

  Katona József

   

  ipari szakértő

   

  Silicon Laboratories Hungary

   

  Dr. Marozsák Tamás

   

  egyetemi tanársegéd

   

  Szélessávú Hirk. és Elm. Vill., Sil. Lab.

   

  Dr. Zólomy Attila

   

  egyetemi docens

   

  Szélessávú Hirk. és Elm. Vill., Sil. Lab. 

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEEAV45") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: VIEEAV45 Rádiofrekvenciás integrált áramkörök tervezése és alkalmazása I.

  7. A tantárgy célkitűzése A mikroelektronika rohamos fejlődésével együtt járt az integrált áramkörök sebességének fejlődése. Ez lehetővé tette integrált áramkörök kifejlesztését és alkalmazását a rádiófrekvenciás technika területére. A tárgy célja a rádiófrekvenciás áramkörök bemutatása és tervezésének ismertetése, végül ezek alkalmazásának leírása is a különböző rádiofrekvenciás rendszerekben.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Zajok

   

  1. hét.

  Zajok fizikai forrásai, ellenállászaj, sörétzaj, árameloszlási zaj, rekombinációs zaj, flicker (villódzási) zaj. Ekvivalens zajgenerátorok, zajforrások összegezése, zajkorrelációk. Zajtényező, zajhőmérséklet.

   

  Rádiófrekvenciás integrált áramkörök alkatrészei

   

  2. hét

  Aktív eszközök: Dióda nagyfrekvenciás működése. Keverődióda, Schottky dióda.

  3. hét

  PIN dióda. MOS FET, bipoláris tranzisztor, heteroátmenetes tranzisztor nagyfrekvenciás működése és kisjelű modellei. Különleges nagyfrekvenciás tranzisztorok:

  4. hét

  MESFET és HEMT. Működési alapelv, I-U karakterisztikák, nagyfrekvenciás viselkedés, határfrekvenciák. Eszközmodellek, zajtulajdonságok.

  Passzív integrált áramköri elemek: integrált kapacitás, ellenállás, induktivitás, transzformátor. Felépítés, működése, karakterisztikák, nagyfrekvenciás modellek

   

  Áramköri technológiák

   

  5. hét

   

  CMOS, BiCMOS, SiGe, III-V vegyületfélvezetős technológiák (GaAs, GaAlAs, InP, SiC, GaN)

   

  CMOS áramkörök speciális problémái

   

  6. hét

  ESD védelem és RF problémái, latch-up

   

  Alapáramkörök:

  7. hét

  bandgap referencia,

  ptat áram, áramtükör,

  differenciálerősítő,

  8. hét

  D/A(benne delta-sigma)

  A/D

  Keverő áramkörök (Gilbert cella, passzív keverő)

  Kristályoszcillátorok

   

  Nagyfrekvenciás méréstechnika:

   

  9. hét

  Spectrum analizis

  S paramétermérés

  Zajmérés

  Mérésautomatizálás

   

  Eszközmodellek paramétereinek meghatározása DC, kis és nagyfrekvenciás mérésekből

   

  10. hét

   

  ·        Bipoláris modellek (Gummel-Poon és VBIC részletesebben, Philips MEXTRAM és HICUM érintőlegesen)

  ·        MOS tranzisztormodellek közül a BSIM3 ismertetése, illetve a miniatürizálás miatt fellépő új hatások bemutatása a BSIM4-ben

  11. hét

  ·        A tárgyalt modellek helyettesítő képének elemzése, majd a működést leíró egyenletek áttekintése, modellparaméterek csoportosítása

  ·        Módszerek ismertetése a paraméterek meghatározására (DC és RF mérések + optimalizáció)

   

  Modern CAD rendszerek

   

  12. hét

  ·        Tervezési módszerek (top-down, bottom-up)

  ·        RF tervezést segítő rendszerek a különböző absztrakciós szinteken

   

  Nagyfrekvenciás működést befolyásoló hatások

   

  13. hét

  ·        Layout okozta paraziták, csatolások

  ·        Tokozásból adódó paraziták

  ·        Nyomtatott áramkörök parazitái

   

  ECL osztó tervezése (gyakorlat)

   

  14. hét

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melyeken példákat is bemutatunk.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a tárgyból 1 nagy zárthelyi dolgozatot iratunk. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátás feltétele a zh legalább elégséges szintű teljesítése.

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga: Van

  11. Pótlási lehetőségek

              A zh pótlására a szemeszter végén egyszeri lehetőséget biztosítunk. Pót-pót zh a pótlási héten írható.

  12. Konzultációs lehetőségek

              Vizsgák előtti napon, valamint az előadókkal való egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S.M. Sze:High-Speed Semiconductor Devices, Wiley-Interscience Publication, 1990, ISBN

  0-471-62307-5

   

  B. Razotti: RF Microelectronics, Prentice Hall, 1998, ISBN 0-13-887571-5

  . 

  Alan B. Grenebe: Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design, John Wiley & Sons,

   

  New York 1983, ISBN 0-471-08529-4

   

   

   

  Zhong Yuan Chang, Willy M.C. Sansen: Low-Noise Wide-Band Amplifiers in Bipolar and CMOS Technologies  Kluwer Academic Publishers, London 1991, ISBN 0-7923-9096-2

   

  Ezen kívül aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az internet-en elérhető anyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Zólomy Imre

   

  egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz

   

  Dr. Zólomy Attila

   

  egyetemi docens

   

  Nagysebességű Hirközlés és Villamosságtan Tsz

   

  Katona József

   

  Ipari szakértő

   

  Silicon Laboratories