Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optoelektronika

  A tantárgy angol neve: Optoelectronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. május 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEJV14   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Zólomy Imre

   

  egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  VITMA301 Elektronika I.

  VIEEA306 Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEE9114") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: VIEE9114 Optoelektronika

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az optoelektronikai eszközök egy viszonylag széles skáláját ismerteti olyan mélységig, hogy a hallgatóknak biztos ismeretei legyenek az egyes eszközök üzemi jellemzőiről, az eszközök konstrukciójáról, jellegzetes alkalmazási területekről az optikai hírközlésben és méréstechnikában. A tárgyat kizárólag angol nyelven hirdetjük meg, elsősorban külföldi hallgatók számára, de magyar hallgatók is felvehetik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Optoelektronikai félvezető anyagok és technológiájuk.

  A fény és az anyag energetikai kölcsönhatásai. A hullámegyenlet és megoldása. Síkhullám, fázissebesség, törésmutató. Fénytörés. Generáció és rekombináció félvezetőkben és kapcsolatuk a fényérzékeléssel és a fénykeltéssel.

  2. hét

  Makroszkópikus szilárd testek, heterostrukturák, nanométer vastagságú rétegek optikai tulajdonságai. Passzív eszközök: Optikai hullámvezetők és iránycsatolók átviteli tulajdonságai.

  3. hét

  Optikai szálak a gyakorlatban. Diszperzió,. Sokutas diszperzió, ugrásszerű és fokozatosan változó törésmutatójú többmódusú optikai szálak. Anyagi diszperzió, Hullámvezető diszperzió, egymódusú szálak.

  4. hét

  Abszorpció, csillapítás, Atomi és elektron rezonancia, A minimális abszorpció hullámhossza. A fény kiszóródása az optikai szálból, a szóródási mechanizmusok..

  5. hét   

  Rezonátorok és optikai szenzorok Vezérelt passzív eszközök: Optikai deflektorok, modulátorok, kapcsolók.

  6. hét

  Optikai erősítők. Fényerősítő mechanizmusok optikai szálakban. Brillouin és Rahman szóródás. Stimulált szóródás. Adalékolt fényerősítő optikai szálak. Félvezető fényerősítők.

  7. hét

  Fotodetektorok. Fény detektálása pn átmenet segítségével. A PIN fotodióda. Lavina fotodióda. Heteroátmenetes fotodióda. A detektorok optikai és elektromos jellemzői. F

  8. hét

  Képátalakító, -tároló és képbontó eszközök. CCD és MOS képfelvevők. A CCD működés alapjai. Különböző CCD képfelvevő konstrukciók. A nagysebességű zár megvalósítása

  9. hét

  Elektronikus fényforrások: LED-ek konstrukciója, elektromos és optikai jellemzői. LED-ek mint fényforrások az optikai szálaknál. LED-ek világítástechnikai célokra.

  10. hét

  Stimulált emisszió. Lézerdiódák szerkezete, fajtái, optikai és modulációs tulajdonságai. Határfrekvencia, tranziens működés, módusok. 

  11. hét

  Integrált optoelektronika. Szalag hullámvezetők. Fázistoló, kapcsoló, deflektor, transzlátor integrált kivitelben. Félvezető fényforrások és detektorok integrálása közös alapra.

  12. hét

  Képmegjelenítő eszközök. LCD, plazma, fotoluminescens kijelzők

  13. hét 

  Szerves félvezetők, OLED fényforrások és kijelzők.

  14. hét

  Optikai digitális információrögzités. Holografikus információrögzítés, DVD ROM-ok, flash-EPROM-ok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Angol nyelvű előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A félév során egy nagy ZH-t íratunk, amelyeknek javasolt időpontja a 10. hét.

  Az aláírás  feltétele: A  ZH eredménye az elérhető összpontszámnak legalább 4O%-át érje el.

   b.        A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

   c.         Elővizsga: Van

  11. Pótlási lehetőségek

              A szorgalmi időszak végén lehetőséget biztosítunk a meg nem írt vagy gyengén sikerült ZH pótlására.  A pót-pót zh a pótlási héten írható meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Vizsgák előtti napon, valamint az előadóval való egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Lendvay Ödön: Félvezető lézerek. Akadémiai Kiadó 1985.

  Amon Yariv: "Quantum Electronics" III.ed. John Wiley & Sons

  John Gowar: "Introduction to Optical Fibre Communication Systems"Prentice-Hall, International Series in Optoelectronics

  Tudor E.Jenins: "Optical Sensing Techniques and Signal Processing" Prentice-Hall, International Series in Optoelectronics

  Sol Sherr: "Electronic Displays" John Wiley & Sohn

   

  Ezen kívül aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az internet-en elérhető anyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Készülés előadásokra

  14

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  36

  Összesen

  120


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Zólomy Imre

   

  egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz