Az Internetnél alkalmazott áramkörök és működésük szakszem.

A tantárgy angol neve: Circuits Applied for the Internet

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2007. január 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori (PhD.) képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEDS29 Ph.D. 2/0/0/v 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Ferenc

egyetemi tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Hosszú Gábor

egyetemi docens

Elektronikus Eszközök Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

7. A tantárgy célkitűzése

A hasonló vagy kapcsolódó témán dolgozó doktoranduszok közötti kapcsolattartást, a szervezett és rendszeres szakmai eszmecserét biztosítsa és a résztvevők megtanulják a szakmai szóbeli megnyilvánulás módszereit.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • VHDL alapú áramkörszintézis módszerei
  • Kisfogyasztású analóg és digitális áramkörök fejlesztése
  • Internetes határfelülettel rendelkező ASIC áramkörök fejlesztése
  • Minta azonosításra szolgáló referencia készítő algoritmusok kidolgozása
  • Folyammédiából történő mintafelismerő eljárások
  • Megbízható többesadás protokoll osztályozás
  • Többesadás alapú média alkalmazásokat szimuláló szoftver kidolgozása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tantárgy szakszeminárium jelleggel kerül lebonyolításra, ahol minden résztvevő tart előadást, amelyet utána közösen megvitatnak.

10. Követelmények
  1. Tevékeny részvétel, időnként kiselőadások tartása, az állítások szakmai vita során való megvédése.
  2. . A vizsgaidőszakban: a vizsga módja: szóbeli.

c. Elővizsga: feltétele legalább egy kiselőadás tartása.

11. Pótlási lehetőségek

Elmaradt szemináriumi előadás a vizsgaidőszakban nem pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Konzultálni a témavezetővel történt személyes egyeztetés alapján lehetséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az Interneten keresztül elérhető szakirodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

..

Vizsgafelkészülés

20

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Ferenc

e. tanár

Elektronikus Eszközök Tsz.

Dr. Hosszú Gábor

e. docens

Elektronikus Eszközök Tsz.