Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az Internetnél alkalmazott áramkörök és működésük szakszem.

  A tantárgy angol neve: Circuits Applied for the Internet

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2007. január 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori (PhD.) képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEDS29 Ph.D. 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Ferenc

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Hosszú Gábor

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hasonló vagy kapcsolódó témán dolgozó doktoranduszok közötti kapcsolattartást, a szervezett és rendszeres szakmai eszmecserét biztosítsa és a résztvevők megtanulják a szakmai szóbeli megnyilvánulás módszereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • VHDL alapú áramkörszintézis módszerei
  • Kisfogyasztású analóg és digitális áramkörök fejlesztése
  • Internetes határfelülettel rendelkező ASIC áramkörök fejlesztése
  • Minta azonosításra szolgáló referencia készítő algoritmusok kidolgozása
  • Folyammédiából történő mintafelismerő eljárások
  • Megbízható többesadás protokoll osztályozás
  • Többesadás alapú média alkalmazásokat szimuláló szoftver kidolgozása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy szakszeminárium jelleggel kerül lebonyolításra, ahol minden résztvevő tart előadást, amelyet utána közösen megvitatnak.

  10. Követelmények
  1. Tevékeny részvétel, időnként kiselőadások tartása, az állítások szakmai vita során való megvédése.
  2. . A vizsgaidőszakban: a vizsga módja: szóbeli.

  c. Elővizsga: feltétele legalább egy kiselőadás tartása.

  11. Pótlási lehetőségek

  Elmaradt szemináriumi előadás a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultálni a témavezetővel történt személyes egyeztetés alapján lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az Interneten keresztül elérhető szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  ..

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Ferenc

  e. tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Hosszú Gábor

  e. docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.