Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nanoelektronikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Nanoelectronical devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  PhD választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEED107 Ph.D. vál. 4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mizsei János,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Mizsei Jánosegyetemi tanárElektronikus Eszközök
  Dr. Zólomy Imreegyetemi tanárElektronikus Eszközök
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika, Szilárdtestfizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése A mikroelektronika rohamos fejlődését az eszközök méretének rohamos csökkenése tette lehetővé. A méretcsökkentés következtében egyrészt a hagyományos félvezető eszközökben, pl. a MOS FET tranzisztorokban új, kvantummechanikai jelenségek lépnek fel. A méretcsökkenés és a technológia fejlődése ugyanakkor új elven működő eszközök kifejlesztését tették lehetővé, melyek perspektivikusan át fogják venni a működésük határához elérkező hagyományos eszközök szerepét. A tárgy célja a hagyományos eszközökben fellépő új kvantummechanikai jelenségek, továbbá az új eszközök működésének, fizikájának és technológiájának ismertetése. További célkitűzés az új szerves félvezetők és az ezek alapján előállítható eszközök ismertetése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nagymértékű méretcsökkentés következtében fellépő új, kvantummechanikai jelenségek és következményeik a MOS FET és bipoláris tranzisztorokban. Tunneláramok a gate szigetelőkben és a pn átmenetekben. Rezonáns jelenségek a csatornában. Az inverziós réteg fizikája, alsávok kialakulása, az elektroneloszlás módosulása és következményei. Kétdimenziós elektrongáz és szerepe a MESFET és HEMT eszközökben. Rezonáns tunnel eszközök. Kettős gátas dióda, rezonáns tunnel bipoláris tranzisztor (RTBT). Ballisztikus injekció és transzport jelenségek.  Többállapotú RTBT. Alkalmazási példák. Unipoláris rezonáns tunnel tranzisztor. Szuperrács bázisú tranzisztor. Forróelektron tranzisztor. Az egy-elektronos memóriacella. Kvantum gödrök és alkalmazásaik. Pórusos szilicium. Szén nanocsövek és nanoeszközök. Szerves félvezetők, molekuláris elektronika.

  Vizsgálati módszerek a nanométeres mérettartományban: STM, AFM, KFM, NSOM

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: cikkekből felkészülés, az előrehaladás beszámolókban történő igazolása (min. elégséges szinten)

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

                     c.               Elővizsga: Van, megfelelő félévközi előmenetel esetén ((min. jó minősítésű beszámoló)

  11. Pótlási lehetőségek az előadókkal történő megbeszélés alapján
  12. Konzultációs lehetőségek az előadókkal történő megbeszélés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S.M. Sze:High-Speed Semiconductor Devices, Wiley-Interscience Publication, 1990, ISBN 0-471-62307-5

  M.J. Kelly: Low-Dimensional Semiconductors, Claredon Press, 1995, ISBN 0 19 851781

  S Luryi, J.M. Xu, A. Zaslavsky: Future Trends in Microelectronics, Wiley-Interscience Publication, 1999, ISBN 0-471-32183-4

  S.E. Lyshevski:Nano- and Microelectromechanical Systems, CRC Press, 2001, ISBN 0-8493-916-6

  Bharat Bhushan (ed.): Springer handbook of nanotechnology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004

  Ezen kívül aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az internet-en elérhető anyagok. 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Mizsei Jánosegyetemi tanárElektronikus Eszközök
  Dr. Zólomy Imreegyetemi tanárElektronikus Eszközök