Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A VLSI technika legújabb eredményei

  A tantárgy angol neve: Newest Results of VLSI Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktori választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEED032 D 2,4,6, 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Kovács Ferenc

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Mizsei János (tárgykoordinátor)

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Rencz Márta

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Mikroelektronika és technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a doktorandusz hallgatókkal a VLSI technika legújabb eredményeit és bemutatni a további fejlődésiirányokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A félvezető fizikai háttér. Elektronállapotok, sávstruktúrák félvezetőkben. Transzport jelenségek, mozgékonyság, hővezetés sziliciumban és GaAs-ben. Piezorezisztiv hatások.

  2. Az eszközfizikai és technológiai háttér. Szubmikronos tranzisztorok fizikája. Tulajdonságok extrém hőmérsékleteken. Modern rétegleválsztási, szigetelési és leképezési eljárások.

  3. A fogyasztás problémái. Melegedési problémák. A fajlagos disszipáció alakulása szubmikronos struktúrákban. A tokozás, hűtés újszerű megoldásai. Kisfogyasztású áramkörök, adiabatikus és töltés-konzerváló logikák. A tápfeszültség csökkentése és ennek határai. Rendszertechnikai megoldások a fogyasztás csökkentésére.

  4. A rendszer-szintű integrálás problémái. Analóg, digitális és nagyfrekvenciás áramkörök egyetlen chip-en. A mixed-mode tervezés kihívásai. Chip és software, co-design. Sebesség-problémák. Összeköttetések, késleltetés és crosstalk sokrétegű összeköttetés rendszerekben. Fázisjelek elosztásának problémái dinamikus áramkörökben.. Programozható áramkörök. Processzorok, mikrokontrollerek, DSP, EPLD és FPGA áramkörök fejlődési irányai.

  5. A tervezés és tesztelhetőségre tervezés problémái. Szimulációs problémák Magasszintű hardver-leíráson alapuló tervezési eljárások. A VHDL, Verilog tervezői szoftverek. Rapid prototyping, IP újrahasznosítás. Scan-design, beépített önteszt, peremfigyelés, on-line teszt.

  6. Új lehetőségek az integrálásban és ennek korlátai. Mikromechanikai és optikai elemek egybeépítése. Integrált optoelektronikai rendszerek. Félvezetők mechanikai és optikai tulajdonságai. Néhány jellegzetes megoldás (gyorsulás-mérő, infra-érzékelő, billenő-tükrös fénymodulátor, stb.) vizsgálata. Az IC technika fizikai limitjei, a paradigma váltás lehetséges irányai.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadások, korszerű audiovizuális módszerekkel, konzultáció.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele az adott téma egy részterületének dolgozatszerű, min. elégséges szintű feldolgozása. Ennek pótlására a vizsgaidőszakban nincsen mód.

  b. A vizsgaidőszakban: a tárgy vizsgával zárul. A vizsga szóbeli.

  1. Elővizsga: legalább négyes szintű dolgozat.
  2. Munkamennyiségek: 60 kontakt óra, + 20 óra otthoni munka
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásokon kiosztott cikkek, tanulmányok, könyvrészletek támogatják a tanulást.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Székely Vladimir

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Kovács Ferenc

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Mizsei János (tárgykoordinátor)

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Zólomy Imre

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Rencz Márta

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr.Hosszú Gábor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.