Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A hálózati médiakommunikáció új eredményei

  A tantárgy angol neve: New Results in Media Telecommunications in Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktori tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEED027 D 1,3,5 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Hosszú Gábor

  docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  dr. Kovács Ferenc

  docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy mélyebb ismereteket nyújtson az intelligens hálózatokon megvalósítható kommunikációs eszközök és lehetőségek területéről. Megismerteti a hallgatókat a jövő évtized egyik legfontosabb kihívásával, az egyre tömegesebben megjelenő intelligens érzékelők által szolgáltatott jelek feldolgozásának feladatával. A hallgatók a gyakorlati tudáson túl elméleti ismereteket elsősorban az intelligens hálózatokon alapuló folyam média, az elosztott adatbázisok használata és a nagytömegű, párhuzamos adatfolyamok kezelésének területén szereznek.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • A folyammédia (streamer media) fogalma. Folyamok szinkronizációja.
  • Kódolási algoritmusok, kódolt adatátvitel az Interneten keresztül.
  • Real Audio és egyéb folyammédia előállító eszközök. Rádiós és televíziós műsorszórás az Interneten.
  • Multicast műsorszórás elosztott rendszereken. A megbízható multicast rendszerek, multicast útválasztás elvei. Szoftveres FEC eljáráson alapuló multicast adatszórás.
  • Hang- és beszélő-felismerés elvei.
  • Multimédiás adatbázison alapuló információs központ tervezése és megvalósítása. Folyammédia kezelése az adatbázisokban.
  • Virtuális hálózatok megvalósítása az Interneten valós idejű multimédia alkalmazásokra.
  • Fizikailag elosztott adatbázisokon alapuló integrált információs rendszerek.
  • Hang- és beszélő felismerés Interneten, Tartalom szerinti keresés folyammédiában.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadások, szükség szerint audiovizuális eszközökkel bemutatók.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy ellenőrző zh. min. elégséges szintű megírása

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga az elméleti anyagrészből

  1. Elővizsga: írásbeli vizsga az elméleti anyagrészből
  2. Munkamennyiség: 60 kontakt óra + 20 óra otthoni elfoglaltság (cikkek olvasása)
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a tematikával foglalkozó, mintegy tíz összefoglaló cikk sokszorosított másolatát ill. a felhasznált eszközök katalógusait megkapják.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Hosszú Gábor

  docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  dr. Kovács Ferenc

  docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.