Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroprogramozott áramkörök

  A tantárgy angol neve: Microprogrammed Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktori választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEED013 D, PhD 2/0/2/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Ferenc

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű hardware megvalósítás elméleti és gyakorlati ismereteinek elmélyítése. A hallgatók nagybonyolultságú mikroprogramozott áramkörrel működő, érzékelővel és beavatkozóval kiegészített logikai rendszer megtervezésével és megvalósításával elsajátítják a korszerű rendszerek tervezését és bemérését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  Digitális áramkörök megvalósítása felhasználói programozású logikai hálókkal, processzor- ill. kontroller típusú áramkörökkel, valamint közvetlen szilíciumra való tervezéssel. Ezen realizálási formák összehasonlítása a műszaki/gazdasági jellemzők szempontjából. A felprogrammozásra szolgáló fejlesztőrendszerek software és hardware elemei. Az assembler és magasszintű nyelven történő programmozás eszközei, a fordítás hatékonysága a tárkapacitás és futási idő szempontjából, ezek elemzése konkrét feladatok kapcsán. A debug műveletet segítő megoldások, nyomkövetési lehetőségek.

  A gyakorlati munka tematikája:

  A hallgatók egy-egy logikai feladatot oldanak meg egy célorientált mikroszámítógép (Texas, Microchip, Motorola, Nippon Electric mikrokontroller, XILINX és Altera eszközök) megtervezésével, megépítésével és bemérésével. Ennek során a hallgatók megismerkednek az alkalmazott fejlesztőrendszerek hardware és software elemeivel. A megoldandó feladatok a) rekonfigurálható co-processzorral kiegészített mikroszámítógépek, b) PC-ről konfigurálható intelligens felügyelő rendszerek, c) kis fogyasztású, PC-ről programozható mikrorendszerek orvoselektronikai célokra

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Bevezető előadások, majd ezt követően laboratóriumi munka a gyakorlati ismeretek elsajátítására.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A vizsgára bocsátás és az aláírás előfeltétele a laboratóriumi munka min. elégséges szintű elfogadása. Az aláírás a következő szemeszterben érvényes.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsgáztatás módja: írásbeli vizsga, amelyen az előadáson elhangzott elméleti kérdésekre adnak választ a hallgatók. Ennek alapján az elégségestől a jó-ig megajánlott jegyet kapnak. Az elégtelen írásbeli elégtelen vizsgát jelent. A többiek javításért illetőleg jelesért szóbelizhetnek.

  c. Elővizsga:

  Az elővizsgára bocsátás előfeltétele a laboratóriumi munka min. közepes szintű elfogadása.

  11. Pótlási lehetőségek

  . A félévközi munka a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók a tematikával foglalkozó alábbi összefoglaló cikkek sokszorosított másolatát ill. a felhasznált eszközök katalógusait megkapják.

  • F.N. Najm: A survey of power estimation techniques in VLSI circuits, IEEE Trans. on VLSI Systems, vol. 2. (1994), pp.444-455.
  • M. Nomura et al.: A 300 MHz Digital Signal Processor Core, IEEE J. Solid State Circuits, vol. 29 (1994), pp. 290-297.
  • K.K. Parki: Programmable Digital Signal Processors, in "VLSI Digital Signal Processing Systems", J. Wiley, 1999.
  • J.L.Nagel, C. Piguet: Low-Power Design of Asynchronous Microprocessors, 8th Int. Workshop PATMON'98, Lyngby, 1998, pp. 419-428.
  • R.W. Basset et al.: Boundary Scan Design Principles for LSSD ASIC Testing, IBM Journal Res. Develop, vol. 34 (1990), pp. 339-354.

  - Atmel AT92K System-on-Chip, dokumentáció

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Ferenc

  Egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz.