Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Komplex hardvertervezés II.

  A tantárgy angol neve: Complex Hardware Design II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

  Mérnök informatikus szak

   

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEBV05   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
  4. A tantárgy előadója
  Dr.Ress Sándor

   

  Egyetemi docens

   

  EET
  Horváth Gyula

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Kovács Zoltán György

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Marosy Gábor Elemér

   

  Doktorandusz

   

  EET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális Technika, Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIEE9025"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Ajánlott: Logikai tervezés VIMIM286

  A tárgyat nem veheti fel, aki már kreditet szerzett a VIEE9025 Digitális áramkörök megvalósítása programozott mikroáramkörökkel II c. tárgyból.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A korszerű komplex hardver megvalósítás elméleti és gyakorlati ismereteinek bemutatása. A félév folyamán a hallgatók megismerkednek a vegyes jelű (Mixed-signal) áramkörök megvalósítási kérdéseivel, a legkorszerűbb programozott eszközök alkalmazásának módszereivel.  Szemléltető példák alapján bemutatásra kerülnek a különféle digitális kommunikációra, mérésre és adatgyűjtésre alkalmas áramkörök, valamint az azok tervezése és programozása közben felmerülő problémák megoldásai. Az áramköri mag kialakításának kérdésein túl a tárgy megismerteti a hallgatókat a rendszerszintű teljes áramköri környezet tervezésének kérdéseivel is.

   

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Bevezetés a komplex szilícium alapú analóg és digitális rendszerekbe. Alapfogalmak, részegységek.

   

  2. hét: Egy tokba integrált kevert jelű (Mixed-Signal) rendszerek felépítése, részegységek feladatai, allokációjuk.

   

  3. hét: Konfigurálható SoC rendszerek bemutatása, alkalmazhatóságuk kérdései.

   

  4. hét: Konfigurálható SoC rendszerekben az analóg részegységek strukturális felépítése, felhasználási lehetőségek bővítése.

   

  5. hét: Konfigurálható SoC rendszerekben digitális blokkok strukturális felépítése, felhasználási alternatívák.

   

  6. hét: Bemeneti eszközök, szenzorika, interfészek, kommunikáció kevert jelű szempontok figyelembevételével.

   

  7. hét: Kimeneti eszközök, meghajtó áramkörök, interfészek, kommunikáció kevert jelű szempontok figyelembevételével.

   

  8. hét: Fejlesztői környezetek bemutatása, háttértámogatás.

   

  9. hét: Tervezési irányelvek mixed-signal rendszereknél. Kitekintés a jelenleg uralkodó trendekre.

   

  10. hét: Hardver-szoftver együttes tervezés (co-design), VC (Virtual Component) és az IP (Intellectual Property) alapú tervezés alkalmazása mixed-signal rendszereknél.

   

  11. hét: SoC és SiP tervezés folyamata és lehetőségei. A hardvermegoldások bemutatása, felépítésük, technológiájuk, termikus vonatkozások figyelembevétele. Összehasonlításuk komplexitás, tervezési/piacra kerülési idő, fogyasztás, méretoptimalizálás, alkalmazási terület alapján.

   

  12. hét: FPGA-k, mint digitális blokkok prototípusának lehetséges alternatívája. Átfogó ismertetése, felépítésük, huzalozási rendszerek, alap blokkok felépítése CLB, LE, órajelhálózat, stb.

   

  13. hét: SiP, SoC alapú rendszerek, mint hardver alaternatívák bemutatása. Összehasonlításuk egyéb programozható rendszerekkel. HW-SW tervezési problémák vizsgálata a tanultak alapján.

   

  14. hét: A félév során tanultak áttekintése és rendszerbe foglalása. Workshop jellegű foglalkozás keretében esettanulmányok áttekintése. Hallgatói ötletek megvitatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A félév során 1db ZH elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 25% súllyal részt vesz. Házi feladat elkészítése. Feladatkiadás a 4. oktatási héten. Beadás a 13. héten. A Házi feladat a végső érdemjegy kialakításában további 25% súllyal részt vesz.

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

  c.       Elővizsga: Van.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzh-t az utolsó oktatási héten, pót-pótzh-t a pótlási héten lehet írni. A házi feladat pótlólagos beadása a pótlási héten lehetséges.

   

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadók fogadási idejében, illetve igény szerint egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
   • Dr. Kovács Ferenc: ”Az informatika VLSI áramkörei” Pázmány Egyetem Elektronikus Kiadó, 2004. ISBN 963 86538 4 1
   • Elektronikusan elérhető előadás fóliák
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése 8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Ress Sándor

   

  Egy. docens

   

  EET
  Horváth Gyula

   

  Tanársegéd

   

  EET
  Kovács Zoltán György

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Marosy Gábor Elemér

   

  Doktorandusz

   

  EET