Űreszközök fedélzeti rendszerei

A tantárgy angol neve: On-Board Systems of Space Vehicles

Adatlap utolsó módosítása: 2009. december 3.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak

 

Mérnök informatikus szak

 

Szabadon választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEEBV03   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Poppe András

 

Egye. docens

 

EET

 

Horváth Gyula

 

Egy. tanársegéd

 

EET

 

Kovács Zoltán György

 

Egy. tanársegéd

 

EET

 

Marosy Gábor Elemér

 

Doktorandusz

 

EET

 

Dudás Levente

 

Doktorandusz

 

HVT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Anyagtudomány, Digitális Technika, Fizika, Matematika, Mikroelektronika

 

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: Ajánlott párhuzamosan felvenni az Űrtechnológia (VIHVBV06) tárggyal. További ajánlott tárgyak: Műholdas rendszerek és távérzékelés, Napelemkészítés

 

 

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy bemutatja az űreszközök fedélzeti rendszereinek tervezését az ötlet megszületésétől a kivitelezésig. A tárgy lényegi célkitűzése az elméleti ismeretek elsajátításán túl a gyakorlatban felmerülő problémák és megoldások ismertetése konkrét esettanulmányokon keresztül. A hallgatók megismerkedhetnek a területen megtalálható piacvezető tervezőrendszerekkel és metódusokkal. A tárgy célja bemutatni a modern űreszközök világát és a bennük rejlő lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az űripar által támasztott követelmények ismertetésére és bemutatjuk, miként lehet ezen követelményeknek megfelelő űreszközt tervezni.

 

 

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Űrküldetések felépítése, működési fázisok. Űrrendszerek. Űreszközök célja, kutatási területek. Osztályozzuk az űreszközöket és áttekintjük azok főbb tulajdonságaikat.

 

2. hét: Rendszerszintű szemlélet, rendszermérnökség. Fedélzeti rendszer, alrendszer és összeállítás (assembly) fogalma. Dokumentációs követelmények, specifikációk. Életciklusok. Esettanulmány bemutatása.

 

3. hét: Fedélzeti energiaellátás. Energiatárolás, akkumulátorok, akkumulátorok termikus viselkedése. Akkumulátorok modellezése, energiafelhasználás optimalizálása. Energiatermelés, napelemek felhasználása, energiatárolási alternatívák. (Az előadást részben a HVT előadója tartja).

 

4. hét: Űrkörnyezet és hatása a félvezető eszközökre. Atmoszféra hatása. Kigőzölgés. Csillagközi anyag. Termikus viszonyok. Vákuum. Űridőjárás és Naptevékenység. Tervezési irányelvek. Sugárzás (radiometria, dozimetria).

 

5. hét: Programozható eszközök használata műholdfedélzeten. Mikrokontrollerek, jelfeldolgozó processzorok (DSP). CPLD és FPGA áramkörök. IP Core alapú tervezés és megvalósítás. Tervezési minták.

 

6. hét: Adatok mozgatása, belső kommunikáció. Kommunikációs interfészek osztályozása és áttekintése. PCB szintű összeköttetések, alrendszer szintű összeköttetések, földi összeköttetés. Telemetria, telekommand és parancs alrendszer.

 

7. hét: Műholddal való kommunikáció, követés. Adattovábbítási stratégiák. Frekvencia allokáció. Átviteli csatorna számítása (uplink, downlink). (Az előadást a HVT előadója tartja).

 

8. hét: Fedélzeti rendszer kialakítása. A fedélzeti számítógép, fedélzeti adatgyűjtő, mikroelektronikai eszközök szerepe. Beágyazott számítógép felépítése, funkciói, termikus viselkedése. Háttértároló. Adatformátumok, távadók, adat átalakítók. Operációs rendszerek. Valós idejű rendszer fogalma és alkalmazása. Fedélzeti idő.

 

9. hét: Műholdpályák, Kepleri pályaelemek, TLE. Pályatervezés CAD támogatással. Meghajtás típusai. Elektromos meghajtás, kémiai hajtóművek. Mikro hajtóművek, MEMS megvalósítások.

 

10. hét: Pálya és orientáció meghatározása. Érzékelők és beavatkozók. Aktív és passzív módszerek. Mágneses tér érzékelése, forgás és gyorsulás érzékelése. Napszenzor. Horizontszenzor. Csillagkövető és csillagadatbázis. (Az előadást részben a HVT előadója tartja).

 

11. hét: Termikus alrendszer. Termikus viszonyok a világűrben, egyensúly számítása. Szimulációs módszerek. Tervezési megfontolások. Alkatrészek tokozási és termikus vizsgálata. Szerkezet, konfiguráció és egyéb mechanikák. CAD rendszerrel segített konfiguráció. Nyitómechanikák.

 

12. hét: Hordozóeszközök. Felbocsátási környezet, vibráció. Tesztkövetelmények. Tesztelhetőre tervezés. Földi elektromos kiszolgáló egység (EGSE) Földi mechanikai kiszolgáló egység (MGSE).

 

13. hét: Zárthelyi megírása. Tudományos és szolgáltató berendezések. A műszerek által megkövetelt tervezési peremfeltételek. Elhelyezés, termikus követelmények, érzékenység.

 

14. hét: A félév során tanultak áttekintése és rendszerbe foglalása. Workshop jellegű foglalkozás keretében egy virtuális küldetés megtervezése, megvalósíthatósági tanulmány szintig. Hallgatói ötletek megvitatása.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: A félév során 1db ZH elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 25% súllyal részt vesz.

b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

c.       Elővizsga: Van.

11. Pótlási lehetőségek

            Pótzh-t az utolsó oktatási héten, pót-pótzh-t a pótlási héten lehet írni.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadók fogadási idejében, illetve igény szerint egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
      • Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó - Zrínyi Katonai Könyvkiadó (1981)
      • Spacecraft Systems Engineering 3rd Edition - Peter Fortescue, John Stark, és Graham Swinerd (2003)
      • Space Vehicle Design - Michael D. Griffin és James R. French (2004)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Poppe András

 

Egy. docens

 

EET
Horváth Gyula

 

Egy.tanársegéd

 

EET
Kovács Zoltán György

 

Egy. tanársegéd

 

EET
Marosy Gábor Elemér

 

Doktorandusz

 

EET