Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Űreszközök fedélzeti rendszerei

  A tantárgy angol neve: On-Board Systems of Space Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. december 3.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

  Mérnök informatikus szak

   

  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEBV03   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Poppe András,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Poppe András

   

  Egye. docens

   

  EET

   

  Horváth Gyula

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET

   

  Kovács Zoltán György

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET

   

  Marosy Gábor Elemér

   

  Doktorandusz

   

  EET

   

  Dudás Levente

   

  Doktorandusz

   

  HVT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány, Digitális Technika, Fizika, Matematika, Mikroelektronika

   

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: Ajánlott párhuzamosan felvenni az Űrtechnológia (VIHVBV06) tárggyal. További ajánlott tárgyak: Műholdas rendszerek és távérzékelés, Napelemkészítés

   

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy bemutatja az űreszközök fedélzeti rendszereinek tervezését az ötlet megszületésétől a kivitelezésig. A tárgy lényegi célkitűzése az elméleti ismeretek elsajátításán túl a gyakorlatban felmerülő problémák és megoldások ismertetése konkrét esettanulmányokon keresztül. A hallgatók megismerkedhetnek a területen megtalálható piacvezető tervezőrendszerekkel és metódusokkal. A tárgy célja bemutatni a modern űreszközök világát és a bennük rejlő lehetőségeket. Nagy hangsúlyt fektetünk az űripar által támasztott követelmények ismertetésére és bemutatjuk, miként lehet ezen követelményeknek megfelelő űreszközt tervezni.

   

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Űrküldetések felépítése, működési fázisok. Űrrendszerek. Űreszközök célja, kutatási területek. Osztályozzuk az űreszközöket és áttekintjük azok főbb tulajdonságaikat.

   

  2. hét: Rendszerszintű szemlélet, rendszermérnökség. Fedélzeti rendszer, alrendszer és összeállítás (assembly) fogalma. Dokumentációs követelmények, specifikációk. Életciklusok. Esettanulmány bemutatása.

   

  3. hét: Fedélzeti energiaellátás. Energiatárolás, akkumulátorok, akkumulátorok termikus viselkedése. Akkumulátorok modellezése, energiafelhasználás optimalizálása. Energiatermelés, napelemek felhasználása, energiatárolási alternatívák. (Az előadást részben a HVT előadója tartja).

   

  4. hét: Űrkörnyezet és hatása a félvezető eszközökre. Atmoszféra hatása. Kigőzölgés. Csillagközi anyag. Termikus viszonyok. Vákuum. Űridőjárás és Naptevékenység. Tervezési irányelvek. Sugárzás (radiometria, dozimetria).

   

  5. hét: Programozható eszközök használata műholdfedélzeten. Mikrokontrollerek, jelfeldolgozó processzorok (DSP). CPLD és FPGA áramkörök. IP Core alapú tervezés és megvalósítás. Tervezési minták.

   

  6. hét: Adatok mozgatása, belső kommunikáció. Kommunikációs interfészek osztályozása és áttekintése. PCB szintű összeköttetések, alrendszer szintű összeköttetések, földi összeköttetés. Telemetria, telekommand és parancs alrendszer.

   

  7. hét: Műholddal való kommunikáció, követés. Adattovábbítási stratégiák. Frekvencia allokáció. Átviteli csatorna számítása (uplink, downlink). (Az előadást a HVT előadója tartja).

   

  8. hét: Fedélzeti rendszer kialakítása. A fedélzeti számítógép, fedélzeti adatgyűjtő, mikroelektronikai eszközök szerepe. Beágyazott számítógép felépítése, funkciói, termikus viselkedése. Háttértároló. Adatformátumok, távadók, adat átalakítók. Operációs rendszerek. Valós idejű rendszer fogalma és alkalmazása. Fedélzeti idő.

   

  9. hét: Műholdpályák, Kepleri pályaelemek, TLE. Pályatervezés CAD támogatással. Meghajtás típusai. Elektromos meghajtás, kémiai hajtóművek. Mikro hajtóművek, MEMS megvalósítások.

   

  10. hét: Pálya és orientáció meghatározása. Érzékelők és beavatkozók. Aktív és passzív módszerek. Mágneses tér érzékelése, forgás és gyorsulás érzékelése. Napszenzor. Horizontszenzor. Csillagkövető és csillagadatbázis. (Az előadást részben a HVT előadója tartja).

   

  11. hét: Termikus alrendszer. Termikus viszonyok a világűrben, egyensúly számítása. Szimulációs módszerek. Tervezési megfontolások. Alkatrészek tokozási és termikus vizsgálata. Szerkezet, konfiguráció és egyéb mechanikák. CAD rendszerrel segített konfiguráció. Nyitómechanikák.

   

  12. hét: Hordozóeszközök. Felbocsátási környezet, vibráció. Tesztkövetelmények. Tesztelhetőre tervezés. Földi elektromos kiszolgáló egység (EGSE) Földi mechanikai kiszolgáló egység (MGSE).

   

  13. hét: Zárthelyi megírása. Tudományos és szolgáltató berendezések. A műszerek által megkövetelt tervezési peremfeltételek. Elhelyezés, termikus követelmények, érzékenység.

   

  14. hét: A félév során tanultak áttekintése és rendszerbe foglalása. Workshop jellegű foglalkozás keretében egy virtuális küldetés megtervezése, megvalósíthatósági tanulmány szintig. Hallgatói ötletek megvitatása.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A félév során 1db ZH elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 25% súllyal részt vesz.

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

  c.       Elővizsga: Van.

  11. Pótlási lehetőségek

              Pótzh-t az utolsó oktatási héten, pót-pótzh-t a pótlási héten lehet írni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadók fogadási idejében, illetve igény szerint egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
    • Űrhajózási lexikon. Akadémiai Kiadó - Zrínyi Katonai Könyvkiadó (1981)
    • Spacecraft Systems Engineering 3rd Edition - Peter Fortescue, John Stark, és Graham Swinerd (2003)
    • Space Vehicle Design - Michael D. Griffin és James R. French (2004)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Poppe András

   

  Egy. docens

   

  EET
  Horváth Gyula

   

  Egy.tanársegéd

   

  EET
  Kovács Zoltán György

   

  Egy. tanársegéd

   

  EET
  Marosy Gábor Elemér

   

  Doktorandusz

   

  EET