Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az analóg CMOS áramkörtervezés alapjai

  A tantárgy angol neve: Basic Analog CMOS design

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. április 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV93 6,7, 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ress Sándor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Gärtner Péter

  c. egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (KépzésLétezik("5N-08")
  VAGY
  KépzésLétezik("5N-A8")
  VAGY
  KépzésLétezik("5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése: A tantárgy legfontosabb célja egy analóg áramkörös szemlélet kialakítása, amelyhez a CMOS IC-k alapvető analóg áramköri technikája szolgáltatja az alapot. A hallgatók megtanulnak kapcsolási rajzot olvasni, a kapcsolási rajzból minimális kiegészítő információk alapján áramköri részletek (esetleg az egész áramkör) funkcióját identifikálni, munkaponti beállításokat megbecsülni. Ehhez meg kell ismerkedjenek az analóg CMOS alapáramkörök egyszerű közelítő, tájékoztató „kézi“ számítási módszereivel és azok korlátaival. Megtanulják, hogy a becsült adatokkal beállított áramkört hogyan lehet szimulációval „finomhangolni“, az elérhető optimális tulajdonságokat a szimulátor segítségével „lekérdezni“. Ennek érdekében kitérünk a szimulátorok képességeinek és lehetőségeinek a bemutatására és az aktív eszközök modellezési kérdéseire is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. előadás

  A CMOS technológia áttekintése. Alkatrészkészlet. Problémák a mély szubmikron tartományban.

  A tolerancia kocka. Paraméterszórás, DAP és TAP. Tervezés gyárthatóságra.

  2. előadás

  A MOS tranzisztorok karakterisztikái:

  DC karakterisztikák, kisjelű helyettesítő képek és paraméterek áttekintése.

  Egyszerű modellek tájékoztató kézi számításokhoz, ezek értékelése.

  Számítógépi szimulációs modellek.

  Szimulációs kérdések:

  Analóg áramkörszimuláció elvi kérdései.

  Modern MOS modellek, a paraméterek kinyerése mérésekkel.

  Mixed-mode szimuláció.

  3. előadás

  Az alapvető erősítő kapcsolások rövid bemutatása.

  Tipikus analóg részáramkörök:

               áramtükör, alapáramkör és javított változatok,

  4. előadás

  Az áramtükör, mint erősítők (aktív) munkaellenállása.

  A közös gate-es kapcsolás speciális tulajdonságai.

  5. előadás

              Kaszkód struktúrák.

  Ellenütemű (push-pull) erősítők, az inverter mint erősítő.

  6. előadás

  Differenciál páros: erősítés, közös módus elnyomás (CMRR), DC működési tartomány.

  A műveleti erősítő (OpAmp):

               áramköri felépítés és a működés alapjai,

               kivezérlési tartomány a bemeneten valamint a kimeneten (rail-to-rail).

  7. előadás

  OpAmp optimalizálási lehetőségei:

               nagy erősítés,

               nagy kimeneti áramterhelés,

               kis zaj,

               kis tápfeszültség,

               kis fogyasztás.

  Szimmetrikus kimenet, közös módus beállítás.

  8. előadás

  OpAmp: Frekvenciafüggés, fázistartalék és kompenzálása.

  Gyakorlati kérdések: a bemeneti offset és kompenzálása.

   

   

  9. előadás

  Műveleti erősítők precíziós visszacsatolt alkalmazásokban.

  Termikus és layout kérdések.

  Erősítő osztályok: hatásfok és torzítás.

  10. előadás

  Abszolút feszültségreferencia: Band-gap reference áramkör.

  Szorzó és keverő áramkörök.

  11. előadás

  Mintavevő és tartó áramkörök.

  Kapcsolt kapacitású erősítők.

  12. előadás

  Órajel-vezérelt analóg komparátor.

  Becslés a komparálás sebességére.

  13. előadás

  Digitális vezérlésű áramgenerátor

  Tápfeszültség ellátás: DC-DC konverterek.

  14. alkalom

              ZH írás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratóriumi bemutatók

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

              A félév során egy db. zárthelyit íratunk az utolsó előtti oktatási héten, valamint egy számítás jellegű házi feladatot adunk ki a 7. héten. Ennek beadása a 13. héten esedékes.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzh-t az utolsó oktatási héten, pót-pótzh-t a pótlási héten lehet írni.

  A házifeladat pótlás jelleggel a pótlási héten beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő személyes megbeszélés képezi a konzultáció alapját.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gärtner Péter: Analóg áramkörtervezés a mikroelektronikában - Segédlet az előadások anyagához. EET belső jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ress Sándor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Gärtner Péter

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz