Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rádiófrekvenciás integrált áramkörök tervezése és alkalmazása I.

  A tantárgy angol neve: Design and Application of RFICs

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. augusztus 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak
  Választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV45   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zólomy Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Benedek Zsolt

  ipari szakértő

  Elektronikus Eszközök

  Bognár György

  egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök

  Katona József

  ipari szakértő

  Integration Hungary

  Dr. Marozsák Tamás

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú Hirk. és Elm. Vill

  Dr. Zólomy Attila

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú Hirk. és Elm. Vill.

  Dr. Zólomy Imre

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika, Elektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A mikroelektronika rohamos fejlődésével együtt járt az integrált áramkörök sebességének fejlődése. Ez lehetővé tette integrált áramkörök kifejlesztését és alkalmazását a rádiófrekvenciás technika területére. A tárgy célja a rádiófrekvenciás áramkörök bemutatása és tervezésének ismertetése, végül ezek alkalmazásának leírása is a különböző rádiofrekvenciás rendszerekben.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rádiófrekvenciás integrált áramkörök alkatrészei

  Rádiófrekvenciás integrált áramkörök alkatrészei

  Aktív eszközök: MOS FET, bipoláris tranzisztor, heteroátmenetes tranzisztor. Különleges nagyfrekvenciás tranzisztorok: MESFET és HEMT. Működési alapelv, I-U karakterisztikák, nagyfrekvenciás viselkedés, határfrekvenciák. Eszközmodellek.

  Passzív integrált áramköri elemek: integrált kapacitás, ellenállás, induktivitás, transzformátor. Felépítés, működése, karakterisztikák, nagyfrekvenciás modellek

  Zajok

  Zajok fizikai forrásai, ellenállászaj, sörétzaj, árameloszlási zaj, rekombinációs zaj, flicker (villódzási) zaj. Ekvivalens zajgenerátorok, zajforrások összegezése, zajkorrelációk

  Áramköri technológiák

  CMOS, BiCMOS, SiGe, III-V vegyületfélvezetős technológiák (GaAs, GaAlAs, InP, SiC, GaN)

  Arányos méretcsökkentés, a méretcsökkentés határai

  CMOS áramkörök speciális problémái

  ESD védelem és RF problémái, latch-up

  Alapáramkörök:

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->bandgap referencia,

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->ptat áram, áramtükör,

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->differenciálerősítő,

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->alapvető erősítő típusok és tulajdonságaik áttekintése (földelt emitteres, kollektoros, bázisos)

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->D/A(benne delta-sigma)

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->A/D

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Keverő áramkörök (Gilbert cella, passzív keverő)

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Kristályoszcillátorok

  Nagyfrekvenciás méréstechnika:

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Spectrum analizis

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->S paraméter mérés

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Zajmérés

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Mérésautomatizálás

  Eszközmodellek paramétereinek meghatározása DC, kis és nagyfrekvenciás mérésekből

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Bipoláris modellek (Gummel-Poon és VBIC részletesebben, Philips MEXTRAM és HICUM érintőlegesen)

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->MOS tranzisztormodellek közül a BSIM3 ismertetése, illetve a miniatürizálás miatt fellépő új hatások bemutatása a BSIM4-ben

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->A tárgyalt modellek helyettesítőképének elemzése, majd a működést leíró egyenletek áttekintése, modellparaméterek csoportosítása

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Módszerek ismertetése a paraméterek meghatározására (DC és RF mérések + optimalizáció)

  Modern CAD rendszerek

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Tervezési módszerek (top-down, bottom-up)

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->RF tervezést segítő rendszerek a különböző absztrakciós szinteken

  Nagyfrekvenciás működést befolyásoló hatások

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Layout okozta paraziták, csatolások

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Tokozásból adódó paraziták

  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Nyomtatott áramkörök parazitái

  ECL osztó tervezése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy kis zh min. elégséges szintű megírása az aláírás feltétele

  b. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: a tárgyból tartunk elővizsgát

  11. Pótlási lehetőségek

   

  A szorgalmi időszakban egy pótzh lehetőség. Vizsgaidőszakban a TVSz-nek megfelelően.

  12. Konzultációs lehetőségek

   

  Az oktatókkal előzetes megbeszélés szerint biztosítunk konzultációs lehetőséget.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S.M. Sze:High-Speed Semiconductor Devices, Wiley-Interscience Publication, 1990, ISBN

  0-471-62307-5

  B. Razotti: RF Microelectronics, Prentice Hall, 1998, ISBN 0-13-887571-5

  .Alan B. Grenebe: Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design, John Wiley & Sons,

  New York 1983, ISBN 0-471-08529-4

  Zhong Yuan Chang, Willy M.C. Sansen: Low-Noise Wide-Band Amplifiers in Bipolar and CMOS Technologies Kluwer Academic Publishers, London 1991, ISBN 0-7923-9096-2

  Ezen kívül aktuális cikkek, konferenciaanyagok és az internet-en elérhető anyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Zólomy Imre

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök

  Dr. Zólomy Attila

  egyetemi tanársegéd

  Szélessávú Hirk. és Elm. Vill

  Katona József

  Ipari szakértő

  Integration Hungary