Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Komplex hardvertervezés kiberfizikai platformokon

  A tantárgy angol neve: Complex Hardware Design on Cyber Phisical System Platforms

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 10.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Mérnökinformatikus Szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV13   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Gyula

  Adjunktus

  EET, BME

  Kovács Zoltán György

  Tanársegéd

  EET, BME

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapszintű elektronikai ismeretek, mikroelektronika, digitális technika és programozás (C).

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEBV04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEBV04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIEEBV05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEBV05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Digitális technika 1 (VIIIAA01), A programozás alapjai 1 (VIHIAA01), Elektronika 1 (VIHIAB02)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a kiberfizikai rendszerek (CPS) technológiáinak ismertetése és a létrehozásuknál használt hardver és szoftver építőelemek áttekintése. A hallgatók megismerhetik a mai modern CPS rendszerek integrálásának folyamatát. A laborgyakorlatok keretében a hallgatók elsajátíthatják a kapcsolódó rendszertervezés CAD eszközökkel támogatott folyamatát. Különböző komplex hardver-szoftver együttes tervezési feladatokat végezhetnek el. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszerekben alkalmazott kommunikációs modulokra és azokhoz kapcsolódó protokollokra. A hallgatók megismerkedhetnek a területen megtalálható piacvezető tervezőrendszerekkel és metódusokkal. A tárgy célja bemutatni a modern hardverelemek világát és a bennük rejlő lehetőségeket. Hangsúlyozzuk az ipar által támasztott követelmények ismertetésére és bemutatjuk, miként lehet ezen követelményeknek megfelelő rendszereket tervezni a különböző kapcsolódó területek – gépészet, termikus problémák – figyelembe vételével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Bevezetés: doboztól a dobozig, specifikációtól a kész realizált eszközig.

  2. hét: Felhasználható technológiák. Tervezési metódusok.

  3. hét: A komplex CPS tervezést támogató CAD rendszerek bemutatása.

  4. hét: Komplex elektronika illesztése a gépészeti környezethez, rendszerintegráció.

  5. hét: PSoC alapú CPS rendszerek bemutatása, alkalmazhatóságuk kérdései.

  6-8. hét: Kommunikáció és protokollok összetett CPS rendszerekben.

  9. hét: Bemeneti eszközök, szenzorika, interfészek, kommunikáció kevert jelű szempontok figyelembevételével.

  10. hét: Kimeneti eszközök, meghajtóáramkörök, interfészek, kommunikáció kevert jelű szempontok figyelembevételével.

   11. hét: Tervezési irányelvek mixed-signal rendszereknél. Kitekintés a jelenleg uralkodó trendekre.

   12. hét: Hardver-szoftver együttes tervezés (co-design), VC (Virtual Component) és az IP (Intellectual Property) alapú tervezés alkalmazása mixed-signal rendszereknél.

   13. hét: SiP, SoC, FPGA alapú rendszerek, mint hardver alaternatívák bemutatása. Összehasonlításuk PSoC rendszerekkel. HW-SW tervezési problémák vizsgálata a tanultak alapján.

   14. hét: A félév során tanultak áttekintése és rendszerbe foglalása. Workshop jellegű foglalkozás keretében esettanulmányok áttekintése. Hallgatói ötletek megvitatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 2 óra laborgyakorlat.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: Az aláírás nem kerül megadásra, és a tárgy eredménye elégtelen, amennyiben a hallgató nem jelenik meg az előadások legalább 60%-án (óra elejétől a végéig). A félévközi szakmai munkában aktív részvétel. A félév során 1db ZH elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 25% súllyal részt vesz. A laborokon végzett munka a végső érdemjegy kialakításában további 25% súllyal részt vesz.

  b.       A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.

  c.              Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A tárgyból 1 pót ZH-t az utolsó oktatási héten és 1 pót-pót ZH-t iratunk a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikusan elérhető előadás fóliák, oktató által készített segédanyagok, kijelölt szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  9

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ress Sándor László

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Horváth Gyula

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Kovács Zoltán György

  Tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.