Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Késleltetésérzéketlen logikai áramkörök és rendszerek

  A tantárgy angol neve: Delay Insensitive Logic Circuits and Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2019. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV12   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Keresztes Péter

  ny. egyetemi docens

  Széchenyi István Egyetem, Automatizálási Tanszék

   

  Dr. Hosszú Gábor

   

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális technika, Elektronika, Mikroelektronika
  7. A tantárgy célkitűzése A digitális VLSI áramkörök tervezése és tervezés-technológiája iránt érdeklődő villamosmérnök és informatikus hallgatók bevezetése abba az új kapcsoló-, kapu- és regiszter-szintű technikába, amely az uni- és multiszinkron rendszerek meghaladása után az integráció újabb szintjét jelenti.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét.:           Az órajelezés (clocking), mint VLSI áramkörök méretcsökkenéséből és funkciósűrűségének növekedéséből eredő egyik fő probléma. A klasszikus aszinkron hálózatok alkalmatlansága a probléma megoldására.

   

  2. hét.:           Új, órajel-nélküli, illetve aszinkron hálózatok. Taxonómia: Uniszinkron, multiszinkron, valamint új aszinkron rendszerek. Sebesség-független, késletetés-érzéketlen, mikro-futószalag és NCL hálózatok és architektúrák.

   

  3. hét.:           A késleltetés-érzéketlenség absztrakt modellje, a Dennis féle statikus adatfolyam gráf. A késleltetés-érzéketlenség alapjai: Késletetés-érzéketlen kódok. Állandó súlyú kódok, optimális DI kód, Sperner kód.

   

  4. hét.:           A késleltetés-érzéketlenség alapjai: Az aszinkron kézfogásos kommunikáció modelljei: négyfázisú RTZ aszinkron kommunikáció. A bemeneti teljesség elve.

   

  5. hét.:           Müller-C elemek és kapu-szintű, illetve C-MOS megvalósításaik. A DIMS (Delay Insensitive Minterm Synthesis) alapelvei és célarchitektúrái. Bemenet-teljes hiszterézises dekóderek, teljesség-detektorok, VAGY kapu-hálózatok.

   

  6. hét.:           Az NCL (Null Convention Logic) koncepció: általánosított visszacsatolt küszöb-logikák és alkalmazásuk.

   

  7. hét.:           Négyfázisú kézfogásos aszinkron regiszterek Müller-C elemekből. Passzív és aktív be- és kimenetű kézfogásos aszinkron rendszerek.

   

  8. hét.:           DI aszinkron FIFO és MAILBOX architektúrák. Késleltetés-érzéketlen futószalag fokozatok.

   

  9. hét.:           Késleltetés-érzéketlen célarchitektúrák: futószalagok, szekvenciális hálózatok, gyűrűk.

   

  10. hét.:        A magasabb szintű DI tervezés és szintézis építőkövei: Késleltetés-érzéketlen MPX, DEMUX, MERGE, és JOIN elemek. DI gyűrűk alkalmazása a magasabb szintű szintézisben.

   

  11. hét.:        A VHDL modellek és a VHDL szimuláció lehetőségei késleltetés-érzéketlen aszinkron hálózatok és rendszerek tervezésében.

   

  12. hét.:        Az aszinkron magasabb szintű szintézis rendszerek alapelvei. CSP típusú leírónyelvek. OCCAM, BALSA. Egy BALSA bemenetű aszinkron szintézis rendszer felépítése.

   

  13. hét.:        Aszinkron CMOS layout tervezési feladatok megoldása. Müller-C elemek.

   

  14. hét.:        Layout tervezés: regiszterek, H-dekóderek, teljesség-detektorok

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, esetenként on-line számítógépi demonstrációval.
  10. Követelmények a.    Egy zárthelyi írása.
  b.     A tárgy sikeres teljesítésének feltételei: zárthelyi legalább elégséges megoldása.
  c.     A félévközi jegy a zárthelyin elért pontszám alapján.


  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Keresztes Péter: Késleltetés-érzéketlen logikai áramkörök és rendszerek

  Hálózaton elérhető elektronikus jegyzet

  Dr. Hosszú Gábor - Dr. Keresztes Péter: VHDL-alapú rendszertervezés, SZAK Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 978-963-9863-24-8.

  Jens Sparso: Asynchronous Circuit Design. A tutorial. (http://www.imm.dtu.dk/~jsp)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 12
  Felkészülés zárthelyire 20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Keresztes Péter

  ny. egyetemi docens

  Széchenyi István Egyetem, Automatizálási Tanszék