Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramkörtervezés az absztrakciótól a realizációig

  A tantárgy angol neve: Circuit Design from Abstraction to Realisation

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. április 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2020. július 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnökinformatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV11   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czirkos Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Péter

  Tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Czirkos Zoltán

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mikroprocesszor architektúrák, C és C++ programozási nyelvek alapszintű ismerete. VHDL vagy Verilog alapszintű ismerete.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Digitális technika 1-2 (VIIIAA01, VIIIAA02), A programozás alapjai 1-2 (VIHIAA01, VIAUAA00)
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a hallgató tudásának elmélyítése, annak ismertetése, hogy milyen elvonatkoztatásokat alkalmazunk összetett digitális rendszerek tervezése során, és a különböző formális nyelvek (magas szintű programozási és hardverleíró nyelvek) hogyan alkalmazhatók speciálisan az összetett digitális rendszerek leírásában, tervezésében és funkcionális verifikációjában.
  8. A tantárgy részletes tematikája A digitális rendszertervezésben alkalmazott elvonatkoztatási szintek jellegzetességeinek és optimalizációs szempontjainak bemutatása után a félév első részében a magas szintű programozási paradigmák (procedurális és objektumorientált) különböző formális nyelvi eszközei kerülnek bemutatásra egy-egy tárolt programú mikroprocesszoros rendszer különböző absztrakt modelljein keresztül. A félév második részének központi témája az algoritmusszintű modellek felhasználásával elkészített regiszter-transzfer szintű (Register-Transfer Level, RTL) reprezentációk tervezésének folyamata. Az előadás-sorozat e része a SystemC-alapú HW/SW együttes tervezést, az ugyancsak SystemC-re épülő ciklushelyes modellezést, valamint a VHDL nyelvre épülő, automatizált áramkörszintézisre optimalizált tervezési módszereket és technikákat mutatja be a korábban megismert demonstrációs célú mikroprocesszoros rendszermodellek különböző implementációinak segítségével. A tárgy továbbá áttekintést nyújt az áramköri tervek fizikai megvalósításának lehetséges technológiáiról, beleértve a standard cellás ASIC és programozható logikai áramköröket (CPLD-k, FPGA-k). A félév záró részében az összetett digitális rendszerek magas szintű verifikációs módszerei (e nyelv, eRM verifikációs módszertan) kerülnek bemutatásra.
  Heti bontásban:
  1. hét: Elvonatkoztatási szintek a digitális rendszertervezésben
  2. hét: Mikroprocesszorok algoritmusszintű modellezése: procedurális megközelítés
  3. hét: Mikroprocesszorok algoritmusszintű modellezése: objektumorientált megközelítés
  4. hét: A VHDL áttekintése: szintetizálható nyelvi szerkezetek RTL tervezéshez
  5. hét: VHDL-alapú RTL tervezés
  6. hét: RTL optimalizáció I.: alapfogalmak
  7. hét: RTL optimalizáció II.: Clock Domain Crossing (CDC), Reset
  8. hét: RTL optimalizáció III.: adatút-optimalizálás: erőforrásigény, időzítés, fogyasztás
  9. hét: Mikroprocesszorok RTL modellezése
  10. hét: A SystemC RTL áttekintése, procedurális modellek felhasználása ciklushelyes modellezésben SystemC burkolókkal
  11. hét: Implementációs technológiák: stdcell ASIC, CPLD, FPGA
  12. hét: ASIC verifikáció I.: alapfogalmak
  13. hét: ASIC verifikáció II.: Az eRM verifikációs módszertan
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás.
  10. Követelmények a. Opcionális otthoni házi feladat elkészítése.
  Egy zárthelyi dolgozat írása.
  b. A tárgy sikeres teljesítésének feltételei: zárthelyi legalább elégséges megoldása.
  c. A félévközi jegy a zárthelyin elért pontszám alapján, az opcionálisan benyújtott házi feladatra adott pontszámmal való korrekció után alakul ki. Az opcionális házi feladat a pótlási héten még beadható. A házi feladatra  legfeljebb a zh-n elérhető maximális pontszám 25%-a adható.
  11. Pótlási lehetőségek A tárgyból 1 pót ZH-t és 1 pót-pót ZH-t iratunk a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikusan elérhető előadás fóliák, oktató által készített segédanyagok, forráskódok.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Horváth Péter

  Tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Czirkos Zoltán

  Egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz.