Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analóg és digitális rendszertervezés kiberfizikai platformokon

  A tantárgy angol neve: Analog and Digital System Design on Cyber Physical System Platforms

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. november 29.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2019. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Szabadon választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV10   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ress Sándor László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Takács Gábor

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Hantos Gusztáv

  Egyetemi tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Ress Sándor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapszintű elektronikai ismeretek, digitális technika és programozás (C).

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEM371" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEM371", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Digitális technika 1 (VIIIAA01), A programozás alapjai 1 (VIHIAA01), Elektronika 1 (VIHIAB02)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a kiberfizikai rendszerek (CPS) ismertetése és tervezési kérdéseinek bemutatása. A hallgatók eszközszinten megismerhetik a mai modern (főleg európai gyártók) CPS platformjait. Esettanulmányokon keresztül elsajátíthatják a tervezés főbb lépéseit, melyekkel különböző érzékelési és beavatkozási feladatokat láthatnak el. Kitérünk az érzékelők főbb jellemzőire, a jeldigitalizálás problémáira, valamint jelfeldolgozási és tápellátási kérdésekre. Különböző problémamegoldó technikák kerülnek bemutatásra, hogy a hallgatók magabiztosan alkalmazhassák a CPS tervezési folyamat fő lépéseit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy keretén belül megismertetjük a hallgatókat a kiberfizikai rendszerekkel, ahol az érzékelési és beavatkozási feladatok kiegészülnek kommunikációs kérdésekkel. A félév elején rendszertervezési módszerekkel foglalkozunk. Ezt követően az alkatrész- és modulválasztás módszereit ismertetjük. Foglalkozunk a rendszerek energiaellátásával, valamint az egyes – analóg és digitális – jelek csatolási kérdéseivel.

  A második nagy témacsoport az érzékelési kérdések köré épül: különböző passzív és aktív szenzorok jellemzőit és alkalmazhatóságát vizsgáljuk adott célfeladatra. A passzív érzékelők kiolvasó áramköreinek egy egész előadást szentelünk: itt tervezési és méretezési feladatokat oldunk meg, valamint a jelkondicionálás, jeltovábbítás problémáiról is szó esik. A mikro-elektro-mechanikus (MEMS) érzékelőt tartalmazó rendszerek ismertetése és felhasználásának módja szintén szerves részét képezi a modern kiberfizikai rendszereknek, így a tantárgy tematikában is kiemelt helyet kap.

  Az analóg és digitális világ közötti kapcsolat megteremtésének módjait a félév második felében ismertetjük, nagy hangsúlyt kap a rendszerbe integrálhatóság szempontjából fontos tulajdonságok (sebesség, felbontás, kommunikációs protokoll, áramfelvétel) bemutatása.

  A félév négy esettanulmány zárja: különböző követelményeknek megfelelő CPS rendszerek megvalósítása a célnak leginkább megfelelő platformok felhasználásával. Itt a nagy számításigényű tisztán digitális rendszertől kezdve a sok analóg jelet kezelő eszközökig széles palettáját ismerheti meg a hallgató a kiberfizikai rendszereknek.

  Heti bontásban:

  1.      hét: Kiberfizikai rendszerek definiálása, egy példa ismertetése

  2.      hét: Kiberfizikai rendszerek tervezésének kérdései

  3.      hét: Kiberfizikai rendszerek tervezésének főbb lépései

  4.      hét: Alkatrészválasztás: aktív és passzív komponensek, modulok

  5.      hét: A tápfeszültség-ellátás problémái és tervezési kérdései kiberfizikai rendszerekben

  6.      hét: Érzékelők, intelligens szenzorok

  7.      hét: Érzékelők kiolvasó áramkörei

  8.      hét: Érzékelők jelének kondicionálása, erősítése, továbbítása

  9.      hét: Mikro elektro-mechanikus (MEMS) érzékelőt tartalmazó intelligens szenzorok

  10.  hét: Analóg jelek digitalizálása, A/D átalakító-családok, típusok és használatuk

  11.  hét: Esettanulmány: alacsony fogyasztású rendszer tervezése 32 bites mikrokontrollert tartalmazó platform felhasználásával

  12.  hét: Esettanulmány: nagy számítási igényű rendszerek megvalósítása többmagos processzorral ellátott platform segítségével

  13.  hét: Esettanulmány: power management kiberfizikai rendszerekkel

  14.  hét: Esettanulmány: egyedi kiberfizikai rendszerek megvalósítása alkalmazás-specifikus integrált áramkörök felhasználásával

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás.

  10. Követelmények
  a. Egy nagy házi feladat megoldása, amelyet a 4. héten adunk ki, és a szorgalmi időszak végéig adható be.
  b. Egy zárthelyi írása az utolsó héten.
  c. A tárgy sikeres teljesítésének feltételei: nagy házi feladat és a zárthelyi legalább elégséges megoldása.
  d. A félévközi jegy a házi feladatra kapott és a zárthelyin elért pontszám alapján adódik, mindkettő 50%-ban határozza meg a jegyet.
  11. Pótlási lehetőségek

  A tárgyból 1 pót ZH-t iratunk a pótlási időszakban. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs. A házi feladat a pótlási hét végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikusan elérhető előadás fóliák, oktató által készített segédanyagok, kijelölt szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  28

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  8

  Házi feladat elkészítése

  17

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Takács Gábor

  Tanársegéd

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Hantos Gusztáv

  Doktorandusz

  Elektronikus Eszközök Tsz.

  Dr. Ress Sándor

  Egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz.