Computational Script Modeling

A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Számítógépes írásmodellezés

Last updated: 2015. február 11.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Elective subject
Course ID Semester Assessment Credit Tantárgyfélév
VIEEAV07   2/0/0/f 2  
3. Course coordinator and department Dr. Hosszú Gábor, Elektronikus Eszközök Tanszéke
4. Instructors
Name:

 

Position:

 

Department.:

 

Ferenc Kovács, DSc.

 

Professor

 

Department of Electron Devices

 

Gábor Hosszú PhD.

 

Associate Professor

 

Department of Electron Devices

 

5. Required knowledge -
6. Pre-requisites
Ajánlott:
-
7. Objectives, learning outcomes and obtained knowledge A tantárgy célja a mérnöki modellezési és a matematikai statisztikai módszerek alkalmazásának bemutatása az alkalmazott informatika egy speciális területén, a számítógépes paleográfiában. A tantárgy hallgatói választ kapnak arra, hogy a legfontosabb Európában használt írások (latin, cirill, rúna, rovás) kialakulását milyen mérnöki eszközökkel lehet modellezni, és ezek az ismeretek hogyan használhatók ismeretlen feliratok megfejtésére. A tantárgy foglalkozik még a karakterkódolás problematikájának és a különböző kódolásokból az internetes kommunikációban adódó nehézségek bemutatásával.
8. Synopsis

1. hét.:        A különböző karakterkódolásból adódó nehézségek az internetes kommunikációban. A karakterkódolás problematikája. A TRON, az  ISO/IEC 2022 és az Unicode karakterkódolási koncepciók.

2. hét.:        A korai karakterkódolások és a különböző kódlapok: ASCII, EBSDIC, ANSI X3.4, ISO-646, ISO-8859-1 (latin 1), ISO-8859-2 (latin 2), ISO 8859-3 (latin 3), ISO-2022-KR (koreai), CP852, ASMO 449 stb.

3. hét.:        Az ISO/IEC 10646 és az UCS. Az Unicode kódlapok: UTF-8, UTF-16, UTF-32, az Unicode bidi algoritmusa. Az ISO/IEC 2022 kódolás, mint az ISO/IEC 10646 alternatívája.

4. hét.:        Az írások fejlődésének modellezése. Alapfogalmak tisztázása, a számítógépes paleográfia, a fonetikus átírás, az allofón és a fonéma fogalma. Az írások fejlődése időfüggő modellezésének lehetősége és a nyelvészeti peremfeltételek figyelembevétele.

5. hét.:        A grafémamodellezés. A graféma mint objektum és jellegzetes tulajdonságai. A graféma időfüggő jellemzői: hangérték, földrajzi elterjedtség, grafémaalakok.

6. hét.:        A hangok reprezentálása, a nemzetközi fonetikai ábécé (IPA) és az egyes nyelvek hagyományos hangjelölési rendszereinek viszonya. A grafémák hangértékeinek leírása: a széles és szűk átírás fogalma.

7. hét.:        Mérnöki módszerek alkalmazása a grafémák fejlődésének leírására. A grafémaalak-összetettségi mutató és használata. Esettanulmány: különböző grafémaalak-összetettségi mutatójú grafémák leszármazásának vizsgálata, a megállapítások megbízhatóságának értékelése.

8. hét.:        Az írások fejlődésének és fennmaradásának feltételei. Az írások térbeli és időbeli kapcsolatai, írásfejlődési összefoglaló.

9. hét.:        Végeselemes módszerek használata az írások térbeli kiterjedésének és hatásának modellezésére, a történelmi és földrajzi peremfeltételek figyelembevétele. Grafémaalakító módszerek: a grafémaalakok fejlődésének vizsgálatából leszűrhető karakterisztikus topológiai transzformációk. A grafémaalakok származtatásának matematikai modellje.

10. hét.:    Adatelemzési módszerek áttekintése. Adatmátrix és távolságmátrix. Hasonlósági metrikák kategorikus és kvantitatív attribútumok esetén.

11. hét.:    Klaszteranalízis alkalmazása írásemlékek csoportosítására. Grafémaláncok hasonlóságának vizsgálata. Esettanulmány: eltérő időpontokban és földrajzi helyeken létrejött székely-magyar rovásábécék leszármazási viszonyainak elemzése klaszteranalízissel.

12. hét.:    Számítógépes írásfejlődés modellezése. A fonetikai változások leképeződése az írásfejlődésben. Esettanulmány: a föníciai HÉT graféma leszármazási kapcsolatai Európában és Ázsiában; a Nagyszentmiklósi aranykincsen és a Vargyasi keresztelőmedencén fennmaradt rovásfeliratokon megjelenő, a föníciai HÉT-ből levezethető grafémák elemzése, a fejlődésük során rajtuk végbement topológiai transzformációk áttekintése.

13. hét.:    Régi írásemlékek, feliratok megfejtése a grafémák topológiai jellemzőit leíró paramétereken alapuló, grafémaalakok eltérését minimalizáló algoritmus és időfüggő szótár-adatbázisok segítségével.

14. hét.:    Az egyes írásbeliségek grafémakészleteinek redundancia-vizsgálata. Leszármazási kapcsolat nélküli alaktani egyezések vizsgálata. A grafémák gyakoriságelemzése.

9. Method of instruction Oral presentation with case studies, on-line computer demonstration
10. Assessment a.           In the study period:

 

Passing the midterm

 

b.          In the examination period:

 

Oral examination

 

c.        Preliminary examination:

 

Its precondition is the good result of the midterm.
11. Recaps The failed midterm can be repeated in the examination period in the repeated midterm.
The failed repeated midterm can be repeated once again for extra fee.
12. Consultations Consultation is possible based on the reconciliation with the teacher.
13. References, textbooks and resources

Recommended literature

Gábor Hosszú: “A novel computerized paleographical method for determining the evolution of graphemes” chapter in book, Encyclopedia of Information Science and Technology, Second edition, Editor: Mehdi Khosrow-Pour, Information Science Reference, Hershey, New York, USA, under publication.

Raymond Eliza Ivan Pardede, Loránd Lehel Tóth, Gábor Hosszú, Ferenc Kovács, “Glyph Identification Based on Topological Analysis”, Scientific Workshop organized by the PhD school on Computer Science in the framework of the project TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009. March 9, 2012.

Gergely Endre Tóth, Gábor Fodor, Raymond Pardede, Loránd Lehel Tóth, György András Jeney, & Gábor Hosszú: Survey of the clustering methods. Informatika. Vol. XIV. No. 2. Jun. 2012, pp. 45-48.

Gábor Hosszú, Péter Krauth, Proposal for extending the annotation of the character “Y WITH DIAERESIS” in the BMP of the UCS. Individual Contribution for consideration by JTC1/SC2/WG2 and UTC, 12th August 2009. ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N3759, http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3759.pdf

14. Required learning hours and assignment
 Classes 28
Preparation for classes7
Preparation for test10
 Homework 15
 Learning the prescribed matters 
 Preparation for exam 
Sum60
15. Syllabus prepared by
Name:

 

Position:

 

Department.:

 

Gábor Hosszú PhD.

 

Associate Professor

 

Department of Electron Devices