Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens szenzorok

  A tantárgy angol neve: Intelligent Sensors

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. február 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

   

   

   

  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAV05   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hosszú Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Kovács Ferenc

   

  egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Dr. Hosszú Gábor

   

  egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Elektronika, Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Mélyebb betekintés nyerése a korszerű érzékelők felépítésébe és működésébe, az érzékelt jelek feldolgozásába, beleértve ennek telemetrikus módszereit, különös tekintettel a távgyógyászatra.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét.:        Mikrotechnikai integrált érzékelők típusai, kémiai érzékelők, cantilever, mikro-fűtőlap, ISFET, ChemFET érzékelők, SAW érzékelők, integrált biológiai érzékelő-adagoló eszközök, Lab-on-Chip elektrokémiai analizátorok, intelligens nyomás-érzékelők.

   

  2. hét.:       Szenzorok intelligenciájának jellemzői, hitelesítés, önkalibrálás, jel-digitalizálás, előfeldolgozás, zavarmentesítés, artefactok eltávolítása, adaptivitás, rekonfigurálhatóság, adattömörítés, kommunikációs képesség.

   

  3. hét.:        Mért jelek előfeldolgozásánál alkalmazható módszerek, digitális és analóg integrált processzálási lehetőségek, önkalibráló A/D átalakítók áramköri megoldásai.

   

  4. hét.:        A hardvertervezésben használatos VHDL nyelv elemei. A hardver belső párhuzamosságának modellezése VHDL nyelvi eszközökkel. Mintaáramkörök VHDL modellezése.

   

  5. hét.:        A digitális rendszerek modellezésében szereplő elvonatkoztatási szintek. Szenzor áramkörök kiszolgáló logikájának VHDL-alapú modellezése. A VHDL alapú áramkörszintézis alapjai.

   

  6. hét.:        A mért jelek feldolgozásánál alkalmazható jel-kondicionálások összevetése, frekvencia-szűrések, idő-frekvencia transzformációk; esettanulmány.

   

  7. hét.:        Gyógyászatban alkalmazott intelligens érzékelők, pulzus-, vérnyomás-, ECG-távmérés, anemométerek, vér-oximéterek, tapintó-érzékelők.

   

  8. hét.:        P2P számítógépes hálózatok legfontosabb jellemzői. A vezeték nélküli hálózatokon történő útválasztás legfontosabb eljárásai.

   

  9. hét.:        Hordozható érzékelők, vezetéknélküli megoldások, System-on-Chip Body Sensor hálózatok és kommunikációs interfészek.

   

  10. hét.:     Testszövetbe helyezett szenzorok felépítése és kommunikációs elektronikája, implantált érzékelők energiaellátása, erőmérésre alkalmazott implantált érzékelők, egy- és többutas adatforgalmi megoldások, protokollok

   

  11. hét.:     Egészségvédelmi felügyeleti rendszerek, öregek felügyeletére berendezett otthonok jellemzői, érintés-mentes helyfüggetlen érzékelési rendszerek.

   

  12. hét.:     Telemetrikus rendszerek a távgyógyászatban, mobil-hálózatra és Internetre épülő rendszerek, már működő rendszerek és problémáik; adatbázisok, szakértői rendszer létrehozása.

   

  13. hét.:     Multimédia processzálás távgyógyászati érzékelő hálózatokban. Feldolgozás-particionálás széleskörű osztott szenzorhálózatok esetén.

   

  14. hét.:     Távgyógyászati szenzorhálózatok adatvédelme, személyi jogok biztonsága konzíliumos lehetőségek fenntartása mellett; esettanulmány.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, melynek keretében gyakorlati ismereteket is nyújtó példákat is ismertetünk, esettanulmány jelleggel, esetenként on-line számítógépi demonstrációval.

  10. Követelmények a.           A szorgalmi időszakban:

   

  A vizsgára bocsátás és az aláírás előfeltétele a félévközi ZH megírása minimum elégséges szinten.  

  b.          A vizsgaidőszakban:

  A vizsgáztatás módja: szóbeli vizsga

   

  c.        Elővizsga: Van

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetést követően folyamatos.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  F. Kovács, Cs. Horváth, Á. T. Balogh, G. Hosszú: Extended Non-Invasive Fetal Monitoring by Detailed Analysis of Data Measured with Phonocardiography, IEEE Trans. on Biomed. Eng. 58, 1 (Jan. 2011), pp. 64-70

  F. Kovács, M. Török, Cs. Horváth, Á. T. Balogh, T. Zsedrovits, A. Nagy, G. Hosszú: A New, Phonocardiography-Based Telemetric Fetal Home Monitor System, Telemedicine and e-Health, 16,8 (Oct. 2010), pp.878-882.

  Dr. Hosszú Gábor - Dr. Keresztes Péter: VHDL-alapú rendszertervezés, SZAK Kiadó, Bicske, 2012, ISBN 978-963-9863-24-8.

  Dr. Hosszú Gábor: Az internetes kommunikáció informatikai alapjai, Novella Kiadó, Budapest 2005, ISBN 963 9442 51 8.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Kovács Ferenc

   

  egyetemi tanár

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.

   

  Dr. Hosszú Gábor

   

  egyetemi docens

   

  Elektronikus Eszközök Tsz.