Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikroelektronikai laboratórium

  A tantárgy angol neve: Microelectronics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. november 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mikroelektronikai tervezés és gyártás szakirány
  Mikroelektronikai tervezés ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAC03 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Horváth Péter

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Plesz Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Digitális technika 1
  • Digitális technika 2
  • Mikroelektronika
  • Elektronika 1
  • Mikroelektronikai tervezés
  • Félvezető technológia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINmikroterv", _) VAGY
  Szakirany("AVImikro", _) )

  ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIEEAC01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA328" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIEEAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA329" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEA330" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEA330", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott a Mikroelektronika, a Mikroelektronikai tervezés és a Félvezető technológia tárgyak kreditjének megszerzése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumban egy digitális integrált áramkörtervezési és egy félvezető technológiai gyakorlatsort ajánlunk fel, amelyek között a hallgatók választhatnak. 

  Digitális integrált áramkör tervezése: A félév során a hallgatók feladata egy tanszéki fejlesztésű mikrokontrollerhez illeszthető perifériavezérlő áramkör szintetizálható RTL modelljének elkészítése, funkcionális verifikációja, szintézise és a szintetizált áramkör karakterizálása.

  Félvezető technológiai gyakorlatsor: Egy egyszerű monolit integrált áramkör gyártási lépéseinek a követése a félvezető alapanyag minősítésétől az adalékoláson, az oxidnövesztésen, a fotólitográfiai műveleteken keresztül a lapka tokba szereléséig és ellenőrző méréséig.


  8. A tantárgy részletes tematikája
  Áramkörtervezési ág
  1. hét: A mikrokontroller megismerése, a követelményrendszer értelmezése
  2-3. hét: Rendszertervezés
  4-10. hét: RTL tervezés és funkcionális verifikáció
  11-12. hét: RTL szintézis és karakterizálás
  13-14. hét: Dokumentáció

  Félvezető technológiai ág
  1-11. hét: Integrált áramkör készítése
  o Si szelet előkészítés
  o termikus oxidálás
  o fotolitográfia
  o adalékolás diffuzióval
  o fémréteg felvitele
  o hőkezelések
  12. hét: tokba szerelés
  13. hét: minősítő mérések: az eszközök karakterisztikáinak felvétele
  14. hét: videofilmen ipari kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítógépes vagy technológia laboratóriumi gyakorlat. A tervezési gyakorlat számítógépes laborban történik kétfős csoportokban.

  Az IC készítés esetében a gyakorlatok a tanszéki tiszta térben folynak, ahol minden csoport (4-6 fő) végigvisz egy-egy szilícium szeletet a technológiai lépéssorozaton, minősíti az elvégzett eljárás eredményét, végül beméri a kész áramkört. (A laborműveletek időbeosztását a csoportokkal közös megbeszélés alapján alakítjuk ki.)

  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban: A tárgy félévközi jeggyel zárul. A jegy megadásának feltétele a félév során kiadott feladatok legalább elégséges szintű megoldása. A félévközi jegyet a végzett munka és a beadott feladatok alapján adjuk.
  Áramkörtervezési ág
  o A mikrokontroller ismeretét felmérő zárthelyi elégséges szintű teljesítése
  o Rendszerterv
  o RTL modell és verifikációs környezet(ek)
  o Szintézis eredmények és karakterizáció
  o Felhasználói dokumentáció
  Félvezető technológiai ág
  o Valamennyi technológiai lépés hiánytalan végigvitele, jegyzőkönyv leadása.
  o A mérési aktivitást és a jegyzőkönyveket osztályozzuk, és minthogy a mérés nem pótolható, ezért az osztályzatok kialakításánál a megszerzett osztályzatok legjobb kétharmadát vesszük figyelembe (öt jegyből a három legjobb).

  11. Pótlási lehetőségek

  A kiadott feladatok késedelmes bemutatására a pótlási időszak végéig van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal történő egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Tanszéki elektronikus jegyzetek a tanszéki tanulmányi felületről (eBook kompatibilis formában is)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  0

  Készülés gyakorlatokra

  0

  Készülés laborra

  68

  Készülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Horváth Péter

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Plesz Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz


  IMSc tematika és módszer Az IMSc hallgatók, valamint a téma iránt érdeklődők a kötelező feladatokon túl egy nagy, összetett feladatot kapnak, melynek elkészítésével tovább mélyíthetik a tárgyban megszerzett tudásukat. A feladat a laborfoglalkozások keretén belül oldható meg.
  IMSc pontozás A pluszfeladat elvégzéséért, és az erről szóló jegyzőkönyv leadásáért a hallgatók 20 IMSc pontot kaphatnak. A pluszfeladat részleges megvalósítása esetén a megszerezhető IMSc pontok arányos része jár, a megvalósítás színvonalára adott osztályzattal súlyozva. A feladatra kapott elégtelen osztályzat esetén nem jár IMSc pont. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított, azonban a tárgy kreditjének megszerzéséhez kötött.