Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Félvezető technológia

  A tantárgy angol neve: Semiconductor Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. május 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  BSc képzés
  Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEEAC02 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Plesz Balázs,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Zólomy Imre

  professor emeritus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Gyulai József

  professor emeritus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Plesz Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Neumann Péter Lajos

  adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikroelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AVINmikrogyart", _) VAGY
  Szakirany("AVINmikroterv", _) VAGY
  Szakirany("AVImikro", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIEEA329" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEA329", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez javasolt a Mikroelektronika tárgy kreditjeinek megszerzése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy áttekintés adást ad a félvezető eszközök gyártása során használt technológiákról, és bemutatja a leggyakoribb félvezető eszközök és integrált áramkörök fizikai felépítését, működési elvét és előállításának folyamatait. A szerzett ismeretek segítik a hallgatókat a félvezető eszközök világában való eligazodásban, és tervezési feladatoknál az adott feladathoz legalkalmasabb típusú és felépítésű eszköz kiválasztásában. A gyártástechnológia ismerete továbbá mélyebb betekintést biztosít az integrált áramkörök tervezésénél alkalmazandó tervezési szabályok okaiba, ezzel elősegítve az átfogó tervezési szemléletmód alkalmazását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezető: félvezető technológia alapok, félvezető eszközök típusai (diszkrét kontra integrált áramkör, teljesítményelektronika, PV, érzékelők), az egyes irányzatok jellegzetességei, gyártástechnológiai lépések csoportosítása, gyártástechnológiai processzfelépítés alapvető elvei, korszerű CMOS eszközök felépítésének és gyártástechnológiájának rövid áttekintése

  2. hét

  Félvezető alapanyagok (gyakran használt félvezető anyagok: szilícium, gallium-arzenid, szilícium-karbid, germánium) és paramétereik (élettartam, adalékolási szint, diffúziós hossz, alapvető tulajdonságok).

  3. hét

  Si egykristály alapanyag előállítása: kristályhúzási eljárások, fűrészelés, polírozás, SIO alapanyag, Smart-cut, epitaxiális rétegek

  4. hét

  Szilárd fázisú diffúzió félvezetőkben, adalékolás diffúzióval, adalékatomok diffúziója a gyártási folyamat során, thermal budget.

  5. hét

  Ionimplantáció

  6. hét

  Rétegnövesztési eljárások: szilícium-dioxid, szilícium-nitrid, LOCOS, STI, rétegleválasztási eljárások (PVD és CVD)

  7. hét

  Litográfia: fotoreziszt típusok, litográfiai eljárások, maszktípusok, DUV, EUV, direktírás, elektronsugaras litográfia, multi-patterning, spacer patterning, nano-imprint

  8. hét

  Fémezés kialakítása, többrétegű fémezések, fém-félvezető kontaktusok, szilicedek, önillesztő szilicidek (salicide), barrier rétegek, damaszkuszi technológia, CMP, poliszilícium

  9. hét

  Posztprocessz megmunkálás (vékonyítás, fűrészelés, lézeres vágás, stb.) és huzalkötés, multichip integrálási technológiák (TSV, BGA fémezés, stacked die)

   

   

  10. hét

  Teljesítményeszközök (IGBT, szilícium karbid, bipoláris eszközök)

  11. hét

  Memóriák (ROM, PROM, EPROM, SRAM, DRAM, trench kapacitás)

  12. hét

  MEMS technológiák, felületi és tömbi mikromechanika, nedves és szárazkémia marási eljárások, RIE, feláldozandó rétegek használata

  13. hét

   Félvezetők méréstechnikája, alapanyag-minősítés, érintésmentes eljárások, gyártásközi ellenőrzés, C-V mérés

  14. hét

  Kitekintés a félvezető technológiák fejlesztési trendjeiről, integrált áramkörök fejlődési irányzatai, méretcsökkentés lehetőségei és korlátai, beyond CMOS technológiák.

  Gyakorlatok:

  A tárgyhoz tantermi gyakorlat (2 óra/2hét) tartozik.

  1. gyakorlat: félvezető alapanyagok paramétereinek számítása, adalékolások, fajlagos ellenállások, potenciálok különféle félvezető technológiával megvalósított szerkezetekben
  2. gyakorlat: diffúzió matematikai leírása, adalékprofilok számítása, diffúzió figyelembevétele hőkezeléseknél
  3. gyakorlat: Félvezető eszközök mértezése (dióda, bipoláris tranzisztor eszközparamétereinek számolása technológia paraméterek alapján).
  4. gyakorlat: Félvezető eszközök mértezése (FET-ek eszközparamétereinek számolása technológia paraméterek alapján).
  5. IC és MEMS layout és szerkezet elemzés
  6. Processztechnológiai tervezés
  7. Méréstechnikai bemutató gyakorlat, mérési eredmények értelmezése (C-V görbe, eszközkarakterisztikák)

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyagát a 2 óra/hét kiméretű előadásokon ismertetjük. Az előadások anyagát ppt-k segítségével mutatjuk meg, amelyek a tananyag elméleti ábrái és leírásai mellet gyakorlati megvalósítási példákat és megvalósított eszközök bemutatását is tartalmazzák (optikai- és elektron mikroszkópos felvételek, fotók, működést szemléltető ábrák, stb.)

   

  A tantermi gyakorlatokon az előadásokon elhangzott tananyag elmélyítését, a fontosabb számítások és méretezések bemutatását célozzuk, laboratóriumi demonstrációkkal is szemléltetve.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  az aláírás feltétele:

  ·                       A szorgalmi időszakban: az előadások 70%-án való részvétel a félév végi aláírás feltétele, ezt katalógus tartásával ellenőrizzük. A gyakorlati foglalkozások összóraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy kreditpontja nem szerezhető meg. Az aláírás feltétele továbbá egy zárthelyi dolgozat elégségesre való megírása.

  a vizsgaidőszakban:

  ·        a tárgyból írásbeli vizsgát tartunk.

  elővizsga lehetősége:

   

  ·        A tárgyból tartunk elővizsgát.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagy ZH a szorgalmi időszakban egyszer pótolható. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációk elektronikusan (e-mailen) történő bejelentkezés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·       Tanszéki elektronikus jegyzetek a tanszéki tanulmányi felületről (eBook kompatibilis formában is)

  ·       Előadások ppt prezentációi

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Készülés előadásokra

  7

  Készülés gyakorlatokra

  7

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  8

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mizsei János

  egyetemi tanár

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Zólomy Imre

  professor emeritus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Juhász László

  egyetemi adjunktus

  Elektronikus Eszközök Tsz

  Dr. Plesz Balázs

  egyetemi docens

  Elektronikus Eszközök Tsz

  IMSc tematika és módszer

  Az IMSc hallgatók valamint a téma iránt érdeklődők a kötelező gyakorlatokon túlmenően tisztatéri laboratóriumi gyakorlatokon vehetnek részt, amelynek keretén belül egyszerűbb félvezető eszközöket készíthetnek (dióda, tranzisztor) el, előzetes vezetett méretezés és gyártástechnológia kidolgozás után. Az eszköz elkészítését követően a hallgatók megismerkedhetnek a szükséges gyártásközi és végső minősítési eljárásokkal.

  IMSc pontozás

  Az IMSc különgyakorlaton részt vett hallgatók a laborgyakorlatokon való hiánytalan részvételért 5 IMSc pontot kapnak, a laborgyakorlatokról pedig jegyzőkönyvet készítenek, amelynek eredménye alapján legfeljebb 10 IMSc pont adható. Az IMSc pontok megszerzése a programban részt nem vevő hallgatók számára is biztosított.